Bezinningen

Een bezinning.
Een begeleiding als een leuning langs de trap.
Hou je je er aan vast dan stopt het proces.

Een bezinning.
Richtsnoer en oriëntatie.
Op zoek naar het wezenlijke van het mens-zijn.
Het stil worden van het ego.
Luisteren naar de stem van de ziel.

Lees alles

5 Innerlijke Stilte

Stilte is essentieel wanneer een mens de voorwaarden wil scheppen om aangeraakt te worden door de Stem van de Stilte. Die stem is als een innerlijke bron. De zuivere stilte, waarin harmonie en vrede zijn, is meer dan de weldadige afwezigheid van lawaai en meer dan alleen het tegendeel van onrust. Uit de werkelijke innerlijke stilte ontspringt wijsheid, de wijsheid die door de gnostici wordt aangeduid als de Sophia. 

Lees meer ...

2 Op zoek naar de Heilige Graal

Het gaat hier om de vraag naar de bevrijding van de verloren Godsvonk, die als in doodslaap verzonken ligt.

Lees meer ...

1 Het hart als beginpunt voor spirituele ontwikkeling

Zoek een gids die u de weg wijst naar de poort van de Gnosis. Daar is het stralende licht dat vrij is van duisternis.

Lees meer ...

3 De essentiële vragen voor de mens

Een belangrijk aspect van de Universele Leer is het gegeven dat de mens voortdurend wordt geconfronteerd met de oorspronkelijke levensvragen, zoals de vragen van de Sfinx: wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe?

Lees meer ...

4 Ontsnappen aan de gevangenis van ruimte en tijd

Eens is de mens vanuit een geheel andere hoedanigheid, een ander gebied, een andere dimensie, in de grofstoffelijke wereld terechtgekomen. Het is de wereld die wij ervaren als de natuur waarin wij leven, de wereld die wij d.m.v. onze zintuigen gewaar worden. De wereld waarin de ontelbare tegenstellingen elkaar in evenwicht houden. Er zijn dus twee levensvelden, twee werelden: ten eerste een oorspronkelijk geestelijk scheppingsveld, waar de oorspronkelijke ziele-mens deel van uitmaakte. En ten tweede een stralingsveld van lagere vibratie, waaruit tijd en ruimte zijn ontstaan en waarin de oorspronkelijke mens gevangen ligt.

Lees meer ...