1 Het hart als beginpunt voor spirituele ontwikkeling

  • Om onze audio en video te kunnen bekijken moet u al onze cookies accepteren. Klik om je cookie instellingen aan te passen.;

Enkele woorden uit het zevende boek van het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistos:

 

Waar spoedt ge u heen, o mensen, gij die beneveld zijt omdat ge u bedronken hebt
aan het woord dat alle Gnosis mist, het woord der volstrekte onwetendheid
dat ge niet kunt verdragen en dat ge nu dan ook eindelijk uitbraakt?
Houd op en word nuchter: zie weer met de ogen van uw hart !

 

Zoek een gids die u de weg wijst naar de poort van de Gnosis.
Daar is het stralende licht dat vrij is van duisternis.
Daar zijn allen nuchter en houden de blik van hun hart gericht op Hem die gezien wil worden. Want men kan Hem niet horen, noch met woorden beschrijven, noch met de ogen zien, maar alleen met de geest en het hart.

 

- - - - - - -

 

De mysteriën van het hart zijn veelvuldig, diep,
en voor ons verstand maar tot op zekere hoogte toegankelijk.
 

In alle spirituele leringen en tradities die het pad van bevrijding wijzen
speelt het hart een centrale rol. Het is het begin van het pad,
het midden van het pad en het nooit eindigende einde van het pad.

 

Waarom vervult het hart zo’n bijzondere functie in het proces dat wij aanduiden als: bevrijding, hereniging met het goddelijke leven?

Hart betekent ook: centrum, kern, middelpunt.
Leven openbarend en leven in-stand-houdend middelpunt.

 

Waarom is juist dit orgaan een instrument voor het Goddelijke Leven?
 

Energie, informatie, geest

 

In een wonderbaarlijk onophoudelijk ritme van spanning en ontspanning doordrenkt het hart de mens een leven lang met energie. Energie is het sleutelwoord voor de nieuwe tijd. Wij leren het op school, de moderne natuurkunde spreekt er over, alles is energie.

 

Zelfs de meest vaste, compacte vorm is in diepste wezen pure energie.

Tot in de diepste diepten van het atoom hebben we te maken met energie‑deeltjes die precies weten hoe ze zich moeten gedragen, hoe ze met andere energie‑deeltjes samen moeten werken, waarbij op een bepaald niveau afstand en tijd geen rol meer spelen. Energie kunnen we ook benoemen als ‘informatie’.

Informatie zegt iets over de betekenis die de energie heeft, dat wil zeggen: kennis, weten, intelligentie, en in aller-diepste wezen: wijsheid, geest.

 

- - - - -

 

De cellen van het hart hebben een wonderbaarlijke eigenschap: ze kunnen op een wijze met elkaar communiceren waarbij tijd, afstand en ruimte op een bijzondere wijze worden overbrugd.

Op een hoger niveau gezien - op het waarachtige ziele-niveau - zijn tijd en afstand van geen belang.

Daardoor is het hart ook een overbrenger van zeer hoge energie ‑ van ziele-energie.

 

Ons hart zendt ononderbroken golven van informatie‑energie tot alle delen, organen en cellen van ons lichaam.

 

Elk van de miljoenen hartcellen klopt mee met de andere hartcellen,
in een ononderbroken, subtiele onderlinge communicatie.
Een orkest van miljoenen spelers speelt in een onvoorstelbare
ritmische verbondenheid de symfonie die het geheim van ons leven hoorbaar
en voelbaar maakt ‑ onze hartslag; dat is:

een energie‑mysterie op stoffelijk niveau;
een energie‑mysterie op ziele‑niveau;
een energie‑mysterie dat de wonderen van de Geest tot stand brengt.

 

Ons hart, als fysiek orgaan is het meest geschikte instrument waarmee de Geest Gods zich in de mens kan openbaren.

 

Wij allen dragen een vonk van die Geest in ons hart als een stille boodschapper van het goddelijke ZIJN, dat alomtegenwoordig is.

 

- - - - -

 

De hartenklop

 

Er liggen mysteries in ons hart verborgen waar ons denken niet van kan dromen,
laat staan zich er een voorstelling van kan maken.

 

Het mysterie wordt nog dieper wanneer we bedenken en in liefde overwegen

dat een vonk van het Goddelijk Licht in ons hart zelf aanwezig is.

 

Het hart speelt in de praktijk van de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis een eminente rol, immers in ons hart rust de Goddelijke Lichtvonk, de kiem van eeuwig Leven.


Maar de Lichtvonk is eveneens het centrum van ons ware wezen.
Dus middelpunt én alomtegenwoordigheid.

 

Het wezen van het Goddelijke Licht is oneindig, het is in ons en om ons.

Ons hart is de omzetter van het Licht.

 

Ons hart klopt ongeveer honderdduizend keer per dag
en tegen de veertig miljoen keer per jaar.
In zeventig jaren is dat bijna drie miljard hartslagen.

 

Je zou je kunnen afvragen: is het mogelijk dat een mens niet één keer
in zijn leven de roep van zijn hart verneemt,
het kloppen aan de deur van zijn bestaan?

Dat is toch onmogelijk?

 

Wij kunnen namelijk ons hart ononderbroken waarnemen.

 

Het heeft zijn eigen toon, zijn wondere levenssymfonie.
Wij kunnen het voelen en horen als een stoffelijke gelijkenis voor de eeuwige aanwezigheid van het Goddelijke Licht.

 

- - - - -

 

Het ego in ons hoofd

 

Hermes zegt:

Men kan Hem niet horen, noch met woorden beschrijven,

noch met de ogen zien, maar alleen met de geest en het hart.

 

In ons hoofd woont ons ego, ons aardse ik.

Uiteraard wordt ons tijdelijk ik door veel meer factoren gevormd,

maar in het brein heeft het zijn hoofdresidentie.

 

De stem van het ik zwijgt nooit.

De activiteit in het brein is als een waterval, onstuitbaar.
En vanuit het brein valt het, als water, letterlijk naar beneden, ons lichaam in.

 

Via de zenuwdraden die zich vanuit het brein in het gehele lichaam verspreiden, stroomt de stem van het ik tot in alle delen van ons lichaam.
Dit ego bestuurt en beheerst het lichaam en is niet van plan zijn greep op het lichaam op te geven.

 

Lichamelijk zelfbehoud is voor de aardse mens de natuurlijkste zaak.

De mechanismen van zelfbehoud zijn ook overgeheveld naar voelen, willen en denken, naar de gehele expressie van ons wezen, ons ik-bewustzijn.

 

Het is tevens interessant om te zien dat het brein nooit in slaap valt.
Overwegingen van zelfbehoud gaan ‘s nachts gewoon door, ook in onze dromen.

 

Alle angsten komen uit het brein voort.

Eigenlijk is er maar één angst: namelijk de existentiële angst.

Het doet er niet toe met welk gewaad ze zich omhult,

Het is doodsangst, angst voor het eigen einde.


Het ego is voortdurend op zoek naar nieuwe prikkels om zijn eigen angst niet onder ogen te hoeven zien.

Ware rust en stilte zijn voor het brein een kwelling;
veel spreken is een gangbare manier om te ontsnappen aan de stilte.

 

- - - - -

 

“Zie weer met de ogen van uw hart!” zei Hermes.

 

Het hart kan ons voeren tot de stilte van het pure goddelijke ZIJN.

 

Door die stilte wordt het brein-ego onttroond,
wordt de onrechtmatige meester weer tot dienaar -
voor zo lang dat dan nog nodig is.

 

Want de werkelijke roeping van het brein is dienen, niet heersen.

Uiteindelijk zal het brein de troon dienen te worden van de geest.
 

Zoals gezegd, energie is altijd informatie,

en informatie in haar zuiverste toestand is geest.

 

De oorspronkelijke betekenis van het woord ‘geest’ is: beweging, zich roeren, werking.

 

Denkt u in dit verband aan de beweging of kracht van de Heilige Geest.
De Geest Gods waait door het heelal. Geest‑energie is beweging.

 

Alle beweging ontstaat in iets en vindt plaats in iets dat zelf onbeweeglijk is ‑
zo leert ons Hermes, en zo fluistert de intuïtie uit het diepst van ons hart ons toe.

 

- - - - -

 

De stilte

 

Er is een energie van zo’n hoge vibratie en snelheid dat het woord hoog
niet meer van toepassing is.
We zouden kunnen zeggen ‘absoluut hoog’, maar zelfs dat is nog een beperking.

Die energie is dusdanig ‘hoog’ en ‘snel’ dat ze overal tegelijk is.
Ze is alomtegenwoordig.


Het is eigenlijk geen energie meer, maar de bron van alle energie –

de bewegingsloze oorzaak van alle beweging: de stilte, puur, alomtegenwoordig zijn.

 

Waar de Goddelijke Geest‑energie werkzaam is,
daar is als eeuwige achtergrond de stilte.
Want alles komt uit de stilte, uit het oneindige zijn zelve voort.

 

Meister Eckhart heeft eens gezegd:

“Er is in de gehele schepping niets dat zozeer op God lijkt als de stilte.”

 

Als de stilte zich in ons openbaart, dan zal met iedere harte-klop wordt deze mysterieuze kracht in ons geboren worden.

Want het hart is het instrument waardoorheen deze energieën kunnen werken.

 

Door de stilte komt bevrijding, hereniging met het Goddelijke Leven,

wanneer het brein-ego zich volledig overgeeft aan de energieën die door het hart het wezen binnen stromen.
 

Een dergelijke overgave is geen actie van het ik,
want elke actie van het ik is een bevestiging van het ik.

 

Het is de goddelijke Licht‑kern in ons hart die ons attent maakt op die stilte.

 

De ik‑mens maakt ruimte voor de genezende fluisteringen van zijn hart,

in stille verbazing over het wonder dat zich in zijn stelsel voltrekt.

 

En uit het hart klinkt de stem van het grote Mysterie:
“Wees stil o leerling, en Ik zal mijn wonderen in u spreiden.”

 

- - - - -

 

Graag besluiten wij deze bezinning met de wens dat de Lichtkracht uw gehele wezen zal gaan doordringen.

Reacties

Voeg reactie toe

Geschreven door Herbert op za, 22-6-2019, 18.53u

Dit is waar ik na zocht. BEDANKT

Geschreven door k.e. hoogslag op di, 11-6-2019, 13.53u

Heel hartelijk dank voor de bezinningen op uw website.
Ik wist nog weinig van de inhoud van het gedachtengoed van de Rozenkruizers.
In Dordrecht is waarschijnlijk geen groep leden, waar ik een keer een lezing/samenkomst kan meemaken ?
Hartelijke groet, Klaske E. Hoogslag.

Geschreven door Marije Hiemstra op vr, 11-5-2018, 17.04u

Dag, wat een fijne tekst. Ik was aan het googlen met de vraag of het zo kan zijn dat als ik echt contact maak met de natuurlijke staat van zijn door middel van meditatie mijn hart kan overslaan. Dit gebeurt namelijk veelvuldig als ik mediteer of incheck bij mezelf.

Geschreven door carla op zo, 29-10-2017, 19.05u

De stilte is me lief het geeft vreugde als het me overkomt. Stilte kan beangstigend zijn wanneer ik denk. Denken vanuit stilte geeft verbinding met de ander. Hoe wonderlijk kan de beweging van de de stilte zijn.

Geschreven door Vivienne op ma, 4-9-2017, 11.40u

Prachtig! Ik hou deze tekst dicht bij me zodat ik mijn geest telkens opnieuw kan richten als ik voel dat het nodig is. Dank!

Geschreven door Judith op ma, 14-8-2017, 17.04u

Inderdaad om heerlijk stil van te worden...

Geschreven door Lucie van Assendelft op ma, 24-7-2017, 14.57u

Dit is oh zo waar ! Het moeilijkste vind ik om in die golven te blijven. je vervalt zo snel weer in de dagelijkse bezigheden. Maar ik zit er weer helemaal in als ik zo'n tekst lees. Dank je wel.

Geschreven door Jos Reinhard op vr, 7-7-2017, 16.01u

Een duidelijke en mooie uitleg van R.Steiner's meditatie : Stralender dan de zon, Reiner dan de sneeuw,

Een mooie en duidelijke uitleg van R. Steiner's meditatie: Stralender dan de zon, reiner dan de sneeuw, fijner dan de ether is het zelf, de geest in mijn hart. Dit zelf ben ik, ik ben dit zelf"

Geschreven door Herman Gielen op ma, 3-7-2017, 20.48u

Prachtige tekst. Ik heb 18 boeken van de School gelezen, en ze zijn allen even mooi. En dan lees ik deze tekst en, wederom als nieuw lijkt het wel. Want het bewustzijn nu is weer anders als dat van een kwartier geleden. En de Ware leer is altijd weer als nieuw.
Dank U wel.

Geschreven door Miomi Pront op ma, 3-7-2017, 09.21u

zo mooi en opfrissend om met deze voeding de zomer te beleven...dank

Geschreven door Jose de Vries op zo, 2-7-2017, 10.11u

Een tekst waar de woorden verstillen .
De stilte geeft ons een antwoord op alles , daar in de diepe reine stilte ontmoet de leerling de Meester.
Elke dag ja elke minuut kunnen we inderdaad deze stilte ervaren , de enorme ruimte die ontstaat om de Stem Gods te horen , te Luisteren , en ons te laten leiden door deze kracht in ons!.
Een prachtige voordracht, een parel in het oor !
Dank je wel,
Jose

Geschreven door Fransje van Keijzerswaard op za, 1-7-2017, 20.49u

Prachtige verhalen, ik wordt er blij van! en stil Hartelijk dank.

Geschreven door Katja de Vries-Steenhof op za, 1-7-2017, 12.01u

Wat een fantastische helende lezing.Kom momenteel door ziekte nergens .Voelde if ik in de tempel aanwezig was.Inderdaad ons ego laat ons geen minuut met rust,En juust in het stil zijn ontmoeten we de ander in ons hart.Dank voor deze mooie lezing.Harte groet Katja.

Geschreven door manon op za, 1-7-2017, 11.25u

Het leven heeft zoveel belemmeringen
en mogelijkheden
Het creëert haar eigen zegeningen
Als wij open staan voor haar stem
zal zij stralen vanuit ons binnenste
en beschermen tegen
onze eigen duisternis
Stilte is de enige taal

Geschreven door manon op za, 1-7-2017, 11.24u

Werd er ook stil van. Daarom een klein stukje van eigen hand over de stilte.

Het leven heeft zoveel belemmeringen
en mogelijkheden
Het creëert haar eigen zegeningen
Als wij open staan voor haar stem
zal zij stralen vanuit ons binnenste
en beschermen tegen
onze eigen duisternis
Stilte is de enige taal

Geschreven door StellaMaris Mars op vr, 30-6-2017, 21.52u

Ik word er stil van! En kan op die toestand de genezende fluistering toelaten!
Hartelijk dank voor de inspirerende lezing! St.

Geschreven door Jes Jespers op vr, 30-6-2017, 21.28u

Een mooie diepzinnige tekst waarin 'de stilte' tot ons spreekt. Om wat er vanuit de stilte ons aangereikt wordt moeten er wel oren zijn die kunnen horen, en er is een zekere rijpheid nodig om het gehoorde ook te kunnen verstaan. Het perspectief van waaruit elke lezer deze tekst leest is bepalend voor wat er van begrepen kan worden. Wat ik erover zeg zegt dus voornamelijk iets over mijn begrip en perspectief. Het paradijsverhaal is in mijn ogen het verhaal waar alles mee begint en nog steeds in ons Nu om draait. Net als Adam en Eva staat ook ieder van ons op elk moment voor de keuze voor een verblijf in het paradijs of daar uit verbannen blijven door te blijven eten van de boom van kennis van goed en kwaad, door weg uit het hier en nu in de denkmodus ergens in ruimte en tijd te blijven vertoeven. De boom van kennis van goed en kwaad is ons aller vertrekpunt van waaruit we voorbij onze denkmuren weer in het paradijs moeten zien te geraken. De paragraaf 'het ego in ons hoofd' beschrijft hoe het ik met zijn denken, voelen en zijn herinneringen nooit zwijgt en zelfs in onze slaap nog doordroomt. Dit alles vindt plaats in onze geest terwijl de geest toch het ons beloofde land is waar het koninkrijk der hemelen zich als onze realiteit zou kunnen manifesteren. Aan ons de uitdaging om met ons bewustzijn de door het ego gekraakte geest te heroveren op het denken en van zijn bewoners te ontdoen en schoon ten maken. Elk van de in ons wonende identiteiten kan zich immers voordoen als het geheel van ons, daarbij het denken en voelen benuttend om ons de door hen gecreëerde realiteiten te doen ervaren. Geest is met zijn beweging van yin en yang, van rajas en tamas het kleed van de Goddelijke stilte in ons, de Stilte van Yong/Sattva, de heldere stille geest. Door ons af te blijven vragen 'Wie ben ik?' vanuit een helder stille geest worden de aan iets ontleende identiteiten ontmaskerd en blijft over wie je echt bent, de Waarnemer van de geest, een geest in stille paradijselijke vrede waarbij gedaan wordt wat ons aangereikt wordt om te doen, niet langer 'een mijn wil' doch een 'Uw wil geschiedde!'

Geschreven door Chris van Hoorn (maquew7@hotmail.com) op vr, 30-6-2017, 18.21u

Het geheel past prima in elkaar ! Alleen het hoofd, het verstandelijke denken op zich , maar ook het onderscheidingsloze dat dag en nacht doorgaat, de ineigen tegenoverweger overheersend en onderdrukkend. Dat moet geneutraliseerd worden, opdat het verstandelijke denken het hart des wezens kan dienen in nedrigheid en zelfovergave. daartoe is psychologie niet geschikt omdat dat juist het reactieve, de tegenoverweger, versterkt. En de samenwerking tussen Hart en verstandelijk denken aldus verstoort.. Mede daarom dient een bestuurslichaam geen psychologisch adviseur te hebben, maar een innerlijk Toegewijde die het Innerlijk Tribunaal der bestuursleden bijstaat. Psychologie ontkent het Pad !! Opdat geen misstanden de kans krijgen. En de Werkzaamheid des Harten niet overgenomen worde door de ineigen tegenoverweger. Maar dat Zij puur en Lichtend zij in De Heer !

Geschreven door Wim slager op vr, 30-6-2017, 16.06u

Dank voor deze inspirerende hart verwarmende informatie, alle goeds

Geschreven door robina op vr, 30-6-2017, 15.33u

Hartelijk dank...