• Om onze audio en video te kunnen bekijken moet u al onze cookies accepteren. Klik om je cookie instellingen aan te passen.;

3 De essentiële vragen voor de mens

Een belangrijk aspect van de Universele Leer is het gegeven dat de mens voortdurend wordt geconfronteerd met de oorspronkelijke levensvragen,

zoals de vragen van de Sfinx:

 

Wie ben ik?

Waar kom ik vandaan?

Waar ga ik naartoe?

 

In deze bezinning hebben we een aantal vragen vermeld, die je kunt beschouwen als levensvragen. Iets dat je zou kunnen raken in de uitgangspunten die je hanteert in het leven.

 

- - - - - - -

 

Een actuele vraag uit een ver verleden in China:

Wat is Tao?

Lao Tse antwoordt daarop:

“Kon Tao uitgezegd worden, het zou de eeuwige Tao niet zijn.

Kon de naam genoemd worden, het zou de eeuwige naam niet zijn.”

 

Ook zegt Lao Tse:

“Zij die Tao kennen, zijn niet geleerd;

Zij die geleerd zijn, kennen Tao niet.”

 

“Hij die Tao behoudt; wenst niet vol te zijn.

Juist omdat hij niet vol is, is hij voor altijd gevrijwaard tegen verandering.”

 

“Hoe weet ik dat de gehele geboorte in hem zijn oorsprong heeft?

Door Tao zelf.”

 

- - - - - - -

 

Vragen uit het oude Egypte.

 

Uit de Egyptische Gnostieke wijsheidsleer van Hermes Trismegistos en zijn geschriften de “Tabula Smaragdina” en het “Corpus Hermeticum”, kennen we de samenspraak tussen Hermes en Tat.

Tat is de mens die zich zijn ware afkomst herinnert en die gaat begrijpen tot welk doel hij geschapen is.

Een dergelijk mens heeft vele vragen die hij met zijn tegenwoordige bewustzijn niet kan oplossen en gaat daarom te rade bij Hermes, de driemaal Grote.

 

Tat:

“Waarom o Vader, heeft God de Geest niet aan alle mensen toebedeeld”?

 

Hermes:

”Hij heeft gewild mijn zoon, dat de geestbinding door alle zielen zou worden verkregen, echter als prijs voor de wedloop.

 

Hij heeft een groot mengvat, gevuld met de kracht des Geestes, omlaag gezonden, en een boodschapper aangewezen met de opdracht aan de harten van de mensen te verkondigen: Dompel u onder in dit mengvat, gij zielen die dit kunt;

gij die gelooft en vertrouwt dat ge zult opstijgen tot hem die dit mengvat omlaag gezonden heeft; gij die weet tot welk doel gij geschapen zijt….

 

Tat:

“Er is dus ook Waarheid op de aarde, vader?”

 

Hermes:

“Ge vergist u, mijn zoon.

Er is beslist géén Waarheid op de aarde, en ze kan er ook niet tot aanzijn komen. Het kan evenwel voorkomen dat enige mensen, zo God hun de macht geeft haar te zien, de Waarheid aanschouwen.”

 

Tat:

“Is er dus niets waars op aarde?”

 

Hermes:

“Ik denk en ik zeg: Alles is schijn en waan!

Dit zijn de ware dingen die ik denk en zeg.”

 

Tat:

“Maar moet men dan ware-dingen-denken-en-zeggen geen Waarheid noemen?”

 

Hermes:

“Hoe kan dat nu?

Men moet denken en zeggen zoals het is:

Er is niets waar op aarde.

Dát is waar, dat er hier beneden niets waar is.

Hoe zou het ook kunnen, mijn zoon?

 

De Waarheid is de volkomen Heerlijkheid, het volstrekt Goede, dat niet door de materie is bezoedeld, noch door een lichaam is overkleed.

De Waarheid is het onverhulde, stralende, onaantastbare, verheven, onveranderlijke Goede.”

 

- - - - - - -

 

Wat is waarheid

 

De vraag die iedereen bezig houdt.

De vraag waarover iedereen een mening heeft.

De vraag waardoor het bloed van de mensen vloeit.

De vraag die aanleiding is tot vele oorlogen.

De vraag die wij ons dagelijks stellen is,

 “Wat is nu Waarheid”?

 

In het Evangelie van de Heilige twaalven krijgen we hierop mogelijk een antwoord.

Het is een woord dat gesproken wordt van hart tot hart.

U dient het dan ook met uw hart te verstaan.

 

“Wederom waren de twaalven bijeen-vergaderd in de kring der palmbomen en een van hen, Thomas, zei tot de anderen: ”Wat is Waarheid?

Want dezelfde dingen doen zich aan verschillende gemoederen verschillend voor, en zelfs ook verschillend aan hetzelfde gemoed

op verschillende tijden.

Wat is dan Waarheid?

 

En terwijl zij spraken verscheen Jezus in hun midden en zei: ”De ene en eeuwige waarheid is alleen in God, want geen mens, noch een gemeenschap van mensen, weet wat God alleen weet, die Alles in Allen is.

 

Aan de mens wordt de Waarheid geopenbaard naar zijn vermogen om te verstaan en te ontvangen.

De Ene Waarheid heeft vele kanten, en de een ziet aan de ene kant, en een ander een andere kant, en sommigen zien meer dan anderen, al naar het hun gegeven is.

 

Ziet dit kristal, hoe het ene licht zich in twaalf vlakken openbaart, ja, in vier maal twaalf, en ieder vlak weerkaatst één straal licht, en de één beschouwt één vlak, en een ander een ander vlak, maar het is toch het ene kristal en het ene licht dat in alle schijnt.

 

- - - - - - -

 

Ziet wederom, wanneer iemand een berg beklimt en tot een top gekomen is, zegt hij: ”dit is de top van de berg, laten wij die beklimmen,

en ziet, wanneer zij die top bereikt hebben, zien zij een andere die hoger is tot zij tot zulk een hoogte gekomen zijn, vanwaar geen hogere berg

meer te zien is, wanneer zij deze al bereiken kunnen.

Zo is het met de Waarheid.

Ik ben de Waarheid en de Weg en het Leven, en ik heb u de Waarheid gegeven, die ik van boven ontvangen heb.

En dat wat gezien en ontvangen wordt door de één, wordt niet gezien en ontvangen door de ander.

Wat sommigen waar schijnt, lijkt anderen niet waar.

Zij die in het dal zijn, zien niet hetzelfde als zij die op de top van de berg zijn.

Daarom, veroordeelt anderen niet, opdat gij niet veroordeeld wordt.

 

Zij die Liefde hebben, hebben alle dingen en zonder Liefde heeft niets waarde.

Laat een ieder in liefde behouden wat zij als waarheid zien, wetende dat, waar geen liefde is, waarheid een dode letter is en niets baat.”

 

- - - - - - -

 

Wij hopen van ganser harte dat deze bezinning een betekenisvolle bijdrage

heeft mogen zijn in de beantwoording van uw Levensvragen.

Reacties

Voeg reactie toe

Geschreven door Jantien de Waal op wo, 20-12-2017, 18.12u

Een zondagskind was ik, direct verloochend tot haar dood,( 97 jaar.), haar jurk was vuil.Ik heb gevochten met de liefde in mij tot eigenwaarde. Wie ben IK? Kijk luister, help en deel. Groet..

Geschreven door Geronimo op do, 7-9-2017, 11.22u

Wie ben ik?
Ik ben waar en niet waar
geboren uit onwetendheid
zonder begin en zonder eind
illusie op waarheid geprojecteerd
louter reflectie ...

Geschreven door Willem Dijkstra op do, 31-8-2017, 14.15u

Niets van alles wat hiervoor geschreven staat behoort aan de waarheid toe, maar het is zo als het is.
De wedloop waarover gesproken wordt is niet de huidige maatschappelijke ratrace; het is de wedloop der farizeeën waarvan de ene meent meer van de waarheid te weten en te kunnen spreken dan de ander. En toch als ik leerling wil worden wordt er van mij verwacht alle lijnen met andere scholen, kerken, religies te verbreken. Maakt LR zich dan niet schuldig aan deze wedloop?
Er is een positie op de scheppingsstraal dat de naam draagt van Purgatory, de Poortwachter.
Ik word aangezet de tekst zowel vanuit mijn hart als ook met mijn verstand te lezen.
Ik begrijp en voel dat: 'Hij heeft gewild mijn zoon, dat de geestbinding door alle zielen zou worden verkregen, echter als prijs voor de wedloop.'
En zie we zitten er midden in, louter alleen omdat we het Al niet kunnen bevatten en toch de node pogingen doen.
Het beschikbaar stellen voor de mogelijkheid tot het toevoegen van deze reactie is er één van.
Maar zodra mijn reactie niet past binnen de context van LR word mij links- of recht om duidelijk gemaakt (soms door de stilte van de stem) dat mijn metgezel het verstand is en niet mijn hart.
Ik ben sinds mijn 8st levensjaar al bezig met deze materie.
Eens, 20 jaar geleden, heb ik de Grote Liefde ervaren en al mijn vragen waren in één keer beantwoord; niet door woorden; niet door ingewikkelde zinsconstructies waarvan ik meende dat zij mij zouden verwijzen naar God. Neen, niets van dat alles. Ik besefte door haar dat al mijn vragen gesteld werden door Persona; noem het 'Het verstand' Maar via haar ogen blikte God op mij neer en sprak tot mij met haar mond. Door die ene blik en door dat ene woord werd de grote Liefde in mij geboren en nam bezit van mijn hart. Toen had ik niets meer nodig, IK WAS... verleden tijd van IK BEN
Wie ben ik? O dat was helder... ik was een kind van God.
Waar kom ik vandaan? Ik en alles komt van God dus waar maakte ik mij al die tijd zo druk over?
Waar ga ik naartoe? Naar God ondanks dat ik in de valkuil ben gestapt dat ik eens meer van een vrouw hield dan van God.
De weg naar God werd alleen maar wat langer.
'Want wie de Bron kent drinkt niet uit een kruik'.
Zie de image van de inleidende tekst

Met een warme hartegroet
Willem Dijkstra