Behoefte aan stilte

Teveel denken, veel mensen hebben daar last van.

Ik vraag me af of al die gedachten ons helpen.

Is het mogelijk om het denken te stoppen?

Kan die almaar doorgaande stem in ons hoofd tot zwijgen worden gebracht?

En is dat wenselijk?

 

Gedachten zijn wel degelijk belangrijk.

Een baby heeft nog geen mentaal onderscheidingsvermogen.

Hij neemt de wereld wellicht waar als een eenheid, maar hij heeft nog geen besef van zijn identiteit. Het hoort bij mens-zijn om onderscheidingsvermogen en zelfbesef te ontwikkelen door middel van ons denken.

Het mentale beslaat ondertussen een enorme wereld.

Hoeveel denkbeelden zijn er niet en hoeveel richtingen kunnen we niet inslaan?

De hele technologische samenleving is voortgekomen uit ons denken.

Maar nu we door middel van het denken deze hoogontwikkelde samenleving hebben gecreëerd, hunkeren steeds meer mensen naar rust en stilte.

 

De cursussen Mindfulness duiken overal op.

Meditatie- en yogaklassen schieten als paddenstoelen uit de grond.

Het is een trend.

Blijkbaar leeft er bij veel mensen een behoefte om tot rust te komen.

Logisch, want onze zintuigen worden voortdurend overprikkeld door de media en het leven is behoorlijk veeleisend en stressvol.

Iedereen is druk, druk, druk.

Onze zenuwen hebben het zwaar te verduren.

 

Yoga en meditatie helpen echt, dat is wetenschappelijk onderzocht.

Ik kom beter in balans, mijn hersengolven worden trager en ik ontspan: Als ik me concentreer op mijn ademhaling heb ik geen ruimte voor gedachten en gevoelens, want ik kan mijn aandacht maar op een ding tegelijk richten.

Hierdoor ervaar ik meer rust.

Als ik mijn aandacht richt op mijn lichaam ben ik in het hier en nu en zit ik minder in mijn hoofd.

Maar het heeft iets kunstmatigs, want ik ervaar de rust en het evenwicht alleen als ik regelmatig  oefeningen doe.

Ik moet het steeds opnieuw willen.

Deze ontspannig vergt een grote mate van inspanning.

Dat lijkt een tegenstelling.

Want er komt meestal wel een moment dat ik de oefeningen niet meer doe.

Ik heb even geen zin, ik geloof er niet meer in, of ik heb geen tijd.

Dan stop ik ermee en verwijt mezelf gebrek aan wilskracht.

Het is een moeizaam proces.

 

Maar gelukkig zie ik een spreuk van Loesje:

 

HET LIJKT

SIMPEL

 

EN

DAT IS HET OOK

 

Ik zucht opgelucht, want ik besef opeens dat het niet nodig is mezelf te verbeteren.

Ik kan het hele streven naar rust gewoon loslaten.

Moeten en willen zijn immers tegengesteld aan ontspannen.

Op het moment dat ik me werkelijk overgeef en ik nergens meer naar streef, komt er als vanzelf een rust over me, die niets te maken heeft met mezelf verbeteren of veranderen.

Ik glij moeiteloos naar binnen en val samen met mezelf.

Zomaar, zonder enige inspanning.

Ik ervaar dat ik helemaal niets nodig heb en niets moet.

Het jagen en jachten valt weg, alle drang om edel, zuiver of verlicht te worden blijkt overbodig, want het is goed zoals het is.

 

Ik erken dat ik in een gebroken en onvolmaakte realiteit leef en dat ik een zwak en feilbaar mens ben.

Jazeker.

Maar ik weet ook dat ik dat helemaal niet kan veranderen.

Reacties

Voeg reactie toe

Geschreven door Jes Jespers op za, 2-6-2018, 07.10u

´Je kan jeZelf alleen maar inhalen door stil te blijven staan en om het tot jeZelf komen daar draait het om, zonder dat tot jeZelf komen zal je nooit jeZelf kunnen zijn´. Om tot jeZelf te kunnen komen zal je alle beweging in je geest tot stilstand moeten brengen, dus even stoppen met multitasking, zoals je al schrijft, je kun gewoonweg geen 2 dingen tegelijk je aandacht schenken, en stop met denken, het denken waar je het over hebt is geen denken, dat is slechts dagdromen, is pure tijdverspilling, is denken zonder aandacht en lost niets op!

Als je wakker wordt kom je slechts ´BIJ´ bewustzijn, je bent dan echter nog niet bij zinnen, je staat nog in de droomstand in overgave aan de ´automatische piloot´, er is nog geen ´aan-dacht´, je zit nog in je hoofd bij het denken en voelen. In deze staat ben je niet bekwaam om de besturing van ´het voertuig´ waar je in zit over te nemen, je zou brokken maken, om de besturing over te kunnen nemen moet je eerst ´BIJ´ zinnen komen. Afwezigheid van denken maakt je aandachtig en aandacht is nodig om van je horen ´luisteren´ en van je kijken ´zien´ te maken.
We hebben als gereedschap naast onze 5 zintuigen een mentaal bewustzijn van de geest meegekregen, ook daarvoor geldt dat we na het ontwaken we het functioneren van de geest nog niets onder controle hebben. Observatie van de geest met zijn denken en voelen kan ons doen zien dat er 3 kwaliteiten van bewustzijn kunnen worden onderscheiden. Een staat waarin de ene gedachte over de andere heen tuimelt, deze staat wordt wel Radjas genoemd. Een staat waarin je duf en mat bent en er weinig boven het maaiveld uitkomt, deze staat wordt Tamas genoemd. De 3e staat is een staat van helderheid, waarin we heel alert (aandachtig dus) waarnemen wat er in de fysieke wereld en onze geest zich aandient. Deze staat wordt Sattva genoemd, en is de staat waarin we maximaal ´functioneel´ zijn. Deze kwaliteiten van het mentale bewustzijn worden de Gunas genoemd.
Bewustwording betekent dat je er voor kiest de besturing van je instrumentarium, je 5 zintuigen en je mentale bewustzijn, niet langer aan de automatische piloot over te laten, doch fysiek bij zinnen en helder van geest, aandachtig, te gaan leven, dus op een hoger ontwaakt niveau. Bewustzijn niet langer slechts als een zelfstandig naamwoord te gebruiken doch, door er twee woorden van te maken, een werkwoord te laten zijn BEWUST ZIJN.
BEWUST ZIJN maakt een eind aan alle beweging in ons en brengt ons daardoor bij de stilte in ons.
Ergens kwam ik het advies tegen: `Je dromen kun je het snelst waarmaken door wakker te worden!`. Bewust worden is wakker worden en bewust zijn is wakker zijn en daar pas, in jeZelf, vind je Stilte.

jes Jespers