De strijder

Ik ben een strijder. Laat me strijden

voor het goede en ik zal

de overwinning behalen.

Ik vecht met anderen, met mezelf,

met de leegte om en in mij.

 

Ik kijk omhoog. Mijn ogen branden

door de ledigheid, smachtend

en verlangend hef ik mij tot U:

laat mij strijden!

 

Maar Heer, gij verlangt van mij

opoffering en overgave,

geen strijd, nimmer strijd.

Mijn bebloede gewaad zo vreemd

in deze hallen van witte zuiverheid.

 

O Heer, mijn ziel verlangt naar u,

mijn gehele wezen, alles wat ik wel en niet ben,

alles wil ik u geven: mijn ego,

mijn persoonlijkheid, al mijn daad en tijd.

 

Maar leer mij hoe, hoe mijn strijd te eindigen,

en te kunnen spreken, al is het een gefluister:

“Heer, niet mijn, doch Uw wil geschiede”,

mijn armen te spreiden en

thuis te komen.

 

Leer mij overgave

zonder te verliezen

en ik zal bevrijd zijn.

Voeg reactie toe