Samen

De gedachte komt nogal eens bij me op: wat houdt het leven mij toch bezig

of hou ik het leven bezig ?

Het moet beide zijn, het een kan niet zonder het ander.

Een twee-eenheid, als een broertje en zusje, altijd samen, onafscheidelijk.

In volstrekte harmonie.

Voortdurend laten zien wat een vreugde het samen kan zijn.

                                                            

Samen

---------

 

Zodra de ziel weer thuis is zijn alle tijdens de tijdreis getrokken sporen uitgewist

en is het geheugen als verzamelplaats daarvan overbodig geworden.

Eenmaal thuis is er geen enkel ander verlangen dan thuis zijn.

Samen. Stralen als een zon. Eeuwige vreugdebron.

Voeg reactie toe