Op zoek naar een nieuwe woning

Al een tijdje zijn wij aan het zoeken naar een nieuwe woning.

Avond aan avond bekijken we de huizen.

Mijn vrouw doet het voorwerk.

Wat blijft, en dat is best gezellig, is samen de huizen bekijken.

Gemiddeld 60 foto’s per huis plus de kaart en alle andere informatie.

Hoe gezellig ook, ik betrapte mij erop dat ik de foto’s wel zag maar op een gegeven moment niet meer bekeek.

Mijn interesse liep weg.

Ik werd oppervlakkig.

 

Dat overkwam mij ook met het Onze Vader.

Na drie keer lezen had ik hetzelfde effect.

Of dat al snel is?

Dat dat effect optreedt?

Ik ken dat van mijzelf.

 

En waarom het Onze Vader?

Ik kwam op het idee naar aanleiding van een van de blogs, namelijk de vierde en vijfde brief van de ziel aan het ego.

Daar kwam de liefde tot Onze Vader naar voren en ik associeerde dat direct met het Onze Vader.

Aangezien het mij aanspreekt en ik niet over de woorden wil heenlezen, maar mezelf wil confronteren met de essentie ervan, ben ik mij gaan verdiepen in wat er staat.

 

Ik ben mij bijvoorbeeld gaan afvragen waarom Onze Vader.

Waarom niet Onze God?

Ook weer naar aanleiding van die vierde en vijfde brief van de ziel aan het ego realiseerde ik mij dat Vader is verbonden met Liefde en God met Wijsheid.

Zouden we alleen ons richten op God en ons voorzien van Wijsheid dan zouden we verbranden.

Is wel mijn conclusie.

Dus het is Onze Vader met als uitgangspunt dat wij liefde ervaren ten opzichte van die Vader.

Waarom zouden wij Hem anders aanroepen?

 

En ik begrijp dat de ziel met name in die gevangenschap beland is doordat zij de liefde tot de Vader is verloren.

Dus ik richt mij er op, vond het in het begin lastig, onwennig ook, maar steeds meer daagt het mij hoe dat zit.

Feitelijk bestaat deze wereld met al zijn schepselen in het geheel niet zonder de aanwezigheid, de wil en de werkzaamheid van die Vader, Schepper, God.

Met God had ik het al helemaal moeilijk. Als ik mij pijn deed of schrok, boos was of geërgerd, dan riep ik hem aan, niet echt positief.

Naarmate ik mij meer richtte op de Vader en de liefde die annex is met de Vader, verdween die negatieve reactie in relatie tot God als ik geïrriteerd was.

In die gerichtheid op de Vader komt er een energie mee uit die bron.

 

Hoe dat werkt weet ik ondertussen wel.

Je roept een energie, een werkzame kracht op, die hoort bij Vader en wel specifiek als uitdrukking van de Schepper aller dingen, God.

Zoals je kan kiezen voor geluk, best wel lastig, maar het is mogelijk, kan je er in je dagelijkse leven er ook voor kiezen te leven uit de energie, de kracht, de werkzaamheid vanuit de Vader, God.

Het grootste deel van de tijd, die ik vroeger besteedde aan welk voedsel ik tot mij nam, besteed ik nu aan het gericht blijven op de kracht uit die Goddelijke Bron.

Om ruimte te maken in mijn wezen begrijp ik dat ik alle gehechtheden zal moeten verbreken.

Ook hiervoor volgde ik allerlei trainingen en workshops, maar echt los kwam ik niet, merkte ik.

Opmerkelijk vind ik dat als ik nu mijn aandacht richt op een gehechtheid, of zo je wil een angst of vrees, en ik plaats dat in het kader van de liefde voor de Vader, dan ontvang ik de Wijsheid van God.

Dit versterkt daardoor je geloof.

Vervolgens vergroot dat de liefde voor de Vader en krijg je meer Wijsheid vanuit God.

Het is een vicieuze cirkel.

Doorbreek hem niet en als je hem doorbreekt, gewoon weer opnieuw beginnen.

De Chinezen kennen dit principe ook.

Om nieuwe bewegingen of gedragingen te integreren in je wezen moet je het 100 dagen aan één stuk volhouden.

Ergens een hikje in die 100 dagen: gewoon opnieuw beginnen met tellen.

Als het principe van het identificeren, het geven van aandacht en het overdragen aan de liefde van de Vader eenmaal werkt dan werkt dat door in heel je wezen.

In je dagbewustzijn, je onderbewustzijn en je karma.

 

Onder het mom van: fouten maken mag ga ik door met het mij verdiepen in deze materie.

Het is een vreugdevolle aangelegenheid en helpt mij om het aanhoudende zoeken en beoordelen van mijn eventuele nieuwe woning wat luchtiger te benaderen.

Ik ben immers een geheel nieuwe woning aan het zoeken voor de in mij wonende ziel.

 

 

 

 

 

Voeg reactie toe