Is het mogelijk die innerlijke revolutie zonder hulp van derden in gang te zetten?

Deze vraag werd mij gesteld en leidde bij mij eerst tot een diepe stilte.

Waarom?

Omdat ik mij deze vraag nooit heb gesteld.

Op zoek naar antwoorden op vragen wat nou eigenlijk de bedoeling van het leven is ging ik altijd automatisch die vraag delen.

Door het lezen van boeken, het voeren van gesprekken en ook door het mij aansluiten bij een groep. Dat laatste soms voor even en soms ook voor langere tijd.

Door die acties kreeg ik altijd een antwoord.

In mijzelf wel te verstaan.

Ik voorkwam dat ik ging zitten piekeren.

Ik kwam/kom daardoor van alles in mijzelf tegen, maar vooral dat ik door die acties meer helderheid krijg over wat mij drijft.

Nu terug naar de vraag of die innerlijke revolutie zonder hulp van derden in gang gezet kan worden.

Ik heb mij geprobeerd te verplaatsen in de persoon van de vrager door die vraag bij mijzelf te stellen.

Eerste reactie: hoe kom ik tot die vraag waar ik ongeveer met 7 miljard collega’s op deze aarde ben (gelukkig maar).

Omdat heel veel mensen dingen voor mij doen die ik niet alleen kan.

Ben ik alleen?

Kan ik iets alleen?

Wat mij betreft niet.

Dat als het gaat om het leven van alle dag.

Ik ben er van overtuigd dat er iets in mij aanwezig is, in het Rozenkruis wordt dat benoemd als de Roos des Harten, dat het aangrijpingspunt kan zijn voor die innerlijke revolutie.

Kan ik dat alleen?

Nooit over nagedacht.

Waarom niet?

Ik merk dat ik een aarzeling ervaar om dat op te schrijven: gemak.

Het is zovele malen makkelijker het samen te doen.

Ik ben eerlijk gezegd af en toe niet zo bij de les.

Dan heb ik 1001 andere prioriteiten die ik dan als behoorlijk belangrijk ervaar.

Dan heb ik simpel gezegd hulp nodig om bij de les te blijven.

Maar ook andersom: ik merk dat ik anderen kan bijstaan omdat die ook hun momenten hebben.

Dan speelt er nog wat anders.

Die innerlijke revolutie zoals jij dat noemt ervaar ik als een niet zo eenvoudig te beschrijven, maar wel voelbare vreugde.

Ik vind het fijn die ervaring te kunnen delen.

Daar heb je dan wel weer anderen voor nodig.

Reacties

Voeg reactie toe

Geschreven door Chris van Hoorn (j.en.c.vanhoorn@gmail.com) op do, 30-8-2018, 20.41u

Als daar geen onderdrukkers tussen gaan staan..

Geschreven door Chris van Hoorn (j.en.c.vanhoorn@gmail.com) op do, 30-8-2018, 20.36u

Dat moet dan wel kunnen..

Geschreven door lidwien op do, 2-8-2018, 13.12u

Grappig eigenlijk, die term 'hulp van derden'. Die term is mij alleen bekend uit gebruik door maatschappelijke zorgorganisaties die op basis van indicatiestelling besluiten, om een mens al of niet volledig ZELFREDZAAM te verklaren en op basis daarvan al of niet iemands wettelijke aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk te verleggen naar 'derden'.
Dat iemand vraagt of een innerlijke revolutie ook zonder 'derden' zou kunnen starten, doet mij juichen: "Hoera! Kom binnen! Hier is ieder zonder hulp van derden gestart en zo blijft het gaan in onze Geestesschool: elke stap, in volledige ZELFAUTORISATIE!"