De gehechtheden van de Ziel

De mens is een fascinerend schepsel, ondanks dat het slechts een afspiegeling is van de oorspronkelijke geest-ziele-mens.
Onze fascinatie De fascinatie voor een bijzonder iemand, het is boeiend in de letterlijke zin. Het maakt van ons een gevangene, want voordat je het weet identificeer je je met een bijzonder iemand.
Wordt er iets negatiefs gezegd over de door ons aanbeden persoon, dan lijden wij, iets positiefs, dan zijn wij trots. Door deze situatie leren wij de smart kennen die de ziel ondergaat in haar gevangenschap. Als wij ons bevrijden uit onze gehechtheden kunnen we weer vrij zijn in onze keuzes. De keuze voor het ego en een leven binnen de grenzen van deze wereld of de keuze voor de ziel en haar wederopstanding.