De vrije wil, een godsgeschenk

De aardse persoonlijkheid leeft onder de wet van oorzaak en gevolg. Hij is vrij te bepalen welke oorzaken hij tot stand wil brengen. De persoonlijkheid leert door de gevolgen te ondergaan.
De persoonlijkheid is er één uit een reeks in dezelfde kleine wereld, ook wel microcosmos genaamd. De huidige persoonlijkheid heeft te maken met de gevolgen van zijn daden. Daarnaast heeft de persoonlijkheid ook te maken met gevolgen van daden van persoonlijkheden die vóór hem in diezelfde microcosmos leefden. Ook wel karma genoemd. Omdat oorzaken soms lastig te onderkennen zijn neemt de persoonlijkheid aan dat er geen sprake is van een vrije wil. Dat is een misverstand. Er is altijd sprake van een vrije wil, want alleen een geheel vrije wil kan leiden tot een geest-ziele-mens waarvan gezegd kan worden: dit is een kind van God.