De Ziel snakt naar vrijheid

Kennis voor de ziel bestaat uit gnosis, kennis uit het oorspronkelijke levensdomein van de ziel.
De ziel is de toegang verloren tot haar oorspronkelijke wereld en de daarbij horende kennis, gnosis. De ziel is gevangen in deze wereld via haar binding aan de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is daarmee haar cipier geworden. Hij bepaalt of ze vrij komt of niet.
De ziel laat de persoonlijkheid weten dat zij snakt naar bevrijding via de stem van het geweten. Dit verontrust de persoonlijkheid, die in de eerste instantie zich niet bewust is dat die verontrusting voortkomt uit zijn eigen ziel. De ziel die smart lijdt en hoopt dat de persoonlijkheid zich naar haar zal omkeren.
De school van het Gouden Rozenkruis helpt de persoonlijkheid met kennis over hoe zich te richten op de ziel. Daarnaast verschaft het de ziel toegang tot de kennis uit haar oorspronkelijke levensdomein, de gnosis.