Doel van deze school

Het bewustwordingsproces is als een trap. Kennis en ervaring is daarbij de leuning. De leerling kiest zelf hoe hij dit proces gestalte geeft.

De leerling is in deze school zijn eigen meester. De eigen keuze staat centraal.

Bijeenkomsten, lezingen, gespreksgroepen en literatuur zijn hulpmiddelen.

Het doel van deze school is om te ontdekken dat er meer is onder hemel en aarde dan het leven van alle dag. Deze school bouwt voort op een Gnostieke traditie. Uitgangspunt van de Gnostieke traditie is dat de mens een tweevoudig wezen is. Aan de ene kant een bewoner van deze wereld, maar ook de drager van een oorspronkelijk principe, een kern, ook wel een Goddelijke kern genoemd. Deze kern vormt de basis voor de ontwikkeling van een nieuwe mens. Een nieuwe mens die weer invulling geeft aan de oorspronkelijke bedoeling van het menszijn. De ziel speelt daarbij een centrale rol.

In deze school wordt ingegaan op de rol van de ziel in het bewustwordingsproces. Dat de ziel een keuze kan maken en elke dag ook maakt. Een keuze waarbij de ziel zich ofwel oriënteert op het ik of dat de ziel zich oriënteert op de geest. De keuze van de ziel om zich te oriënteren en te identificeren met het ik is makkelijk herkenbaar, daarvoor hoeven we alleen maar om ons heen te kijken. De keuze van de ziel voor de geest en het onthechten van de keuze voor het ik is een bewustwordingsproces.

Lees alles

Geestelijke scholing

Het Lectorium Rosicrucianum, de internationale school van het Gouden Rozenkruis, is een moderne geestesschool. Je kunt de vergelijking trekken met de vroegere inwijdingsscholen, waarbinnen leerlingen een weg van vergeestelijking gingen.

Lees meer ...

Hoe werkt deze school?

In traditionele spirituele scholen trok een leerling of kandidaat zich voor een tijd, soms zelfs zijn hele leven, terug uit de uiterlijke wereld. Maar omdat de leerling rozenkruiser zijn innerlijke verbinding met de waarheid, met Gnosis, wil leven in de praktijk, vindt juist in de dagelij

Lees meer ...

Kan iedereen leerling worden?

Ja, in principe wel, mits je 18 jaar of ouder bent. Je wordt wel gevraagd om je eerst een tijdje te oriënteren en bijeenkomsten bij te wonen.

Lees meer ...

Ontstaansgeschiedenis

Deze school is begonnen in 1924, toen Zwier W. Leene en zijn broer Jan hun activiteiten begonnen vanuit Haarlem. De school kreeg de juridische status van kerkgenootschap en is als zodanig door de Nederlandse overheid erkend.

Lees meer ...

Word ik anders als ik me bij jullie aansluit?

De methode van de school betekent voor leerlingen een proces van inkeer en verandering. En uiteindelijk de totale verandering van hun wezen.

Lees meer ...

Waarom noemen jullie het een school?

We noemen het een school omdat je er iets kunt leren volgens een bepaalde methode. Deze methode is erop gericht je te steunen bij het verwezenlijken van je levensdoel. Dit begint met het komen tot inzicht en het innerlijke weten over de wezenlijke dingen van het leven.

Lees meer ...

Biedt deze school mij alle antwoorden?

Op veel filosofische en praktische vragen zul je in deze school antwoorden kunnen vinden, omdat de leer van deze school put uit universele bronnen van alle tijden.

Lees meer ...

Vragen van het kind

Link naar de website van het Jeugdwerk van het Rozenkruis.

Lees meer ...