Geestelijke scholing

Het Lectorium Rosicrucianum, de internationale school van het Gouden Rozenkruis, is een moderne geestesschool. Je kunt de vergelijking trekken met de vroegere inwijdingsscholen, waarbinnen leerlingen een weg van vergeestelijking gingen. Daarbij gaat het niet om het ontkennen of negeren van de wereld van de materie, maar om een verschuiving van aandacht. Het accent van het leven komt te liggen op de hogere, geestelijke orde die achter al het tijdelijke schuilt.