Herken je dit?

Je stelt jezelf vragen over het leven en over de zin van jouw bestaan. Je kunt er geen genoegen mee nemen dat je eenmaal geboren wordt en eenmaal weer sterft. Maar je voelt dat het leven een mysterie is en veel meer dan een natuurlijk instinct om te overleven. En dat er een eenheid moet bestaan, ondanks dat alles het tegendeel laat zien. Ben jij een 'zoeker'?

Als zoeker word je geboren.

Misschien al toen je heel klein was vanaf dat je je bewust werd van de wereld om je heen en je eigen binnenwereld. En anders op latere leeftijd, toen je de verwarring en vaak ook onrechtvaardigheid in de wereld ging ervaren. Je wordt als zoeker geboren als je fundamentele vragen gaat stellen. Hardop misschien, maar veelal van binnen. Waarom leef ik? Waarom ervaar ik de wereld als onvolkomen, zo gefragmenteerd? Waarom is er zoveel lijden en verdriet?

Het lukt je niet om je neer te leggen bij antwoorden als: zo is het leven nu eenmaal, wees blij met de goede dingen van het moment en tel je zegeningen. Want iets in je zegt je, dat de mensheid tot meer en hoger in staat is. Iets dat als je harteklop voortdurend aanwezig is en zich als geweten kenbaar maakt. Dat 'iets' wordt in oude gnostieke teksten 'de lichtvonk' genoemd.

Deze lichtvonk bevindt zich in de kern van je wezen en heeft niets van doen met je ik-gerichte gedachten, gevoelens en daden. Die gaan immers grotendeels uit van het nastreven van eigen behoeften en belangen, hoe subtiel ook. De lichtvonk in je hart dringt zich in je dagelijks leven niet op. Toch gaat er van deze vonk wel een invloed uit, waar je iets van kunt ervaren. Het doet je verlangen naar vrede, ware liefde en geluk. Het herinnert je aan een eenheid waar je ooit deel vanuit maakte. En het zet je aan tot zoeken.