Hoe werkt deze school?

In traditionele spirituele scholen trok een leerling of kandidaat zich voor een tijd, soms zelfs zijn hele leven, terug uit de uiterlijke wereld. Maar omdat de leerling rozenkruiser zijn innerlijke verbinding met de waarheid, met Gnosis, wil leven in de praktijk, vindt juist in de dagelijkse ontmoeting met de medemens een belangrijke toetsing plaats.

In het gewone dagelijkse leven met zijn confrontaties ontdekken we wat de basis is van ons handelen. Daarom zondert een leerling rozenkruiser zich niet af van de wereld. Wel zijn er speciale conferentieoorden over de hele wereld waar rozenkruisers een aantal weekenden per jaar samen komen. En heel regelmatig ontmoeten zij elkaar op verschillende andere bijeenkomsten.

De school van het Gouden Rozenkruis biedt een veld, een atmosfeer waarbinnen Gnosis, als Licht in haar vele vibraties en werkingen, aanwezig is.  De mate waarin de leerling positief op dat Licht kan reageren en haar als voeding voor de ziel kan opnemen, hangt samen met de eigen overgave aan dat Licht.

Geen overgave aan de school als autoriteit of aan een buiten jou staande, zogenaamde meester. Die ben je namelijk zelf. In je diepste innerlijk is de Andere, de al-wetende aanwezig.  Als een zaad dat groeit, en naarmate jij haar de ruimte biedt, als een rozenknop die in het Licht van de Gnosis kan openbloeien tot een stralende, gouden roos.