top of page
thumbnail_IMG_3078.jpg

Informatiecentrum Haarlem

Esoterische bibliotheek en activiteitencentrum

Het informatiecentrum is een ontmoetingsplek en bibliotheek geheel in het teken van de wijsheidsstromen van alle tijden en werelddelen.

Alle boeken uit deze collectie kun je bekijken en lenen.

Openingstijden:

maandag tot vrijdag

9.30 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 17.00 uur

Ingang via Pentagram boekwinkel.

Iedere 2e en 4e dinsdagochtend van de maand organiseert het Informatiecentrum
zogenaamde inloopochtenden in de ontmoetingsruimte van de bibliotheek.
Op deze ochtenden bespreken we met elkaar levensbeschouwelijke onderwerpen
bezien vanuit de filosofie van het Rozenkruis , maar waar de inbreng van de
deelnemers centraal staat .

Deze ochtenden worden begonnen met een inleiding
over een onderwerp , gevolgd door een gedachtenwisseling met de aanwezigen .
Tijd : 10.00 - 11.45 uur , inloop vanaf 9.30 uur
Toegang : gratis / vrijwillige bijdrage

 

Iedere 3e dinsdagochtend van de maand organiseert het Informatiecentrum een bezinning in de Voorhoftempel ,met nabespreking in de ontmoetingsruimte van het Informatiecentrum

Tijd : 10.00 - 11.45 uur inloop vanaf 9.30 uur

Toegang : gratis / vrijwillige bijdrage

Agenda en onderwerpen INFORMATIECENTRUM seizoen 2022 - 2023:

 

Cyclus : Mysteriescholen en de Universele Wijsheidsleer

We starten het seizoen in september met 7 cursus ochtenden met het onderwerp:

TAOÏSME EN ROZENKRUIS: TWEE GOUDEN PADEN

Aanmeldingen : e-mail : informatiecentrum@rozenkruis.nl

13 - 09: Cursus : Taoïsme en Rozenkruis

20 - 09: Bezinning in de tempel

27 - 09: vervolg cursus Taoïsme en Rozenkruis

11 - 10: vervolg cursus Taoïsme en Rozenkruis

18 - 10: Bezinning in de tempel

25 - 10: vervolg cursus Taoïsme en Rozenkruis

08 - 11: vervolg cursus Taoïsme en Rozenkruis

15 - 11: Bezinning in de tempel

22 - 11: vervolg cursus Taoïsme en Rozenkruis

06 - 12: Inloopochtend De weg tot Tao

13 - 12: Bezinning in de tempel

20 - 12: Inloopochtend , Kerstlezing

 

In Januari 2023 vervolgen we de cyclus Mysteriescholen met diverse onderwerpen

Adres:

Informatiecentrum

Zakstraat 2, Haarlem

 

Email:

informatiecentrum@rozenkruis.nl

aanmelden kan ongeveer 1 maand van tevoren.

bottom of page