Leren door aandacht te schenken

In een rots zijn alle atomen gevangen in een vaste verbinding met elkaar. Zo vergaat het ons ook als we spreken over onze gehechtheden. Het zijn vaste verbindingen tussen de bouwstenen van onze persoonlijkheid. Slechts lange tijden en krachtige inwerkingen lossen de verbindingen op.
Smart is een inwerking die de vaste verbindingen aan onze gehechtheden oplost.
Het vereist moed om smart toe te laten. Het begint met het schenken van aandacht aan onze gehechtheden. Dat we er ons van bewust worden. Wegkijken en ontkennen leidt ertoe dat de gehechtheden blijven bestaan. Als rotsblokken versperren zij onze gang op onze levensweg. We stoten ons er aan en ze laten ons struikelen. De pijn die dat veroorzaakt laat ons stoppen op onze weg. We moeten dan aandacht geven aan die pijn en de oorzaak er van. De realisatie van de oorzaak maakt krachten vrij die onze gehechtheden oplossen als een rots die vergaat tot zand.