Ontstaansgeschiedenis

Deze school is begonnen in 1924, toen Zwier W. Leene en zijn broer Jan hun activiteiten begonnen vanuit Haarlem. De school kreeg de juridische status van kerkgenootschap en is als zodanig door de Nederlandse overheid erkend. In 1930 trad mevrouw Henny Stok-Huizer toe tot de leiding van het genootschap. Zwier Leene overleed in 1938. Jan Leene (Jan van Rijckenborgh) en mevrouw Henny Stok-Huizer (Catharose de Petri) legden in de jaren vijftig en zestig het fundament voor wat genoemd wordt de gnostieke geestesschool. Inmiddels heeft het Lectorium Rosicrucianum in Nederland 14 centra en 2 conferentieoorden. Er zijn vestigingen in meer dan 40 landen.