Op weg...

Misschien vraag je je af: ben ik wel een zoeker? Wil ik het niet gewoon materiëel of spiritueel beter krijgen dan nu?

Natuurlijk maakt het verschil of je streven naar het hogere uitgaat van je eigen belangen en zelfs behoefte naar invloed en macht, of dat je zoeken daar bovenuit stijgt. Maar dat onderscheid ligt heel subtiel.

Hoe kun je nu weten wat je werkelijk drijft?

Hierover leer je alleen door het te onderzoeken. Dat doe je vooral door bewust te leven: door open en eerlijk in het leven te staan en zonder oordeel waar te nemen.

Het pad tot bewustwording opent zich namelijk door een neutrale houding ten opzichte van alles wat zich in je en aan je voordoet. En dat is alleen mogelijk als je verbinding maakt met dat niet-oordelende principe in jezelf: de lichtvonk in je hart.  Zoals de bron waaruit de lichtvonk is voortgekomen, verdraagt zij alles, gelooft zij alles, hoopt zij alles en volhardt ze in alles.

Hoe kun je nu neutraal staan ten opzichte van onrechtvaardiheid en lijden?

Dat is toch juist waar je een einde aan wilt maken? Dan moet het je toch uitmaken wat er gebeurt en dan wil je daar toch juist iets aan veranderen?

Heb je je weleens afgevraagd wat je werkelijk kunt doen aan grote problemen? Niet slechts voor een tijdje en vanuit oprecht goede bedoelingen, maar echt. Ken je het gevoel dat je, als het erop aankomt, niet bij machte bent om wezenlijke problemen op te lossen?

Alleen de ervaring leert je dat er geen andere weg is om de wereld te veranderen dan dat jij zelf verandert.

Niet door aan jezelf te sleutelen, maar juist door te ontdekken dat je met lege handen staat. Doordat je alle gebruikelijke methoden die je kent los laat. Je denken, je voelen en je daden zijn dan even tot nul gereduceerd. Je ervaart leegte en openheid, want je hebt even helemaal geen antwoorden meer. En dan kan er een moment zijn, misschien in een split second, dat dwars door alles heen een inzicht als een lichtflits doorbreekt. Je wezen wordt erdoor aangeraakt en je ervaart heel even een grote vreugde die zich niet laat omschrijven. En je herinnert je weer je verbondenheid met een totaal ander leven, een totaal ander bewustzijn. Vanaf dat moment weet je dat je de eenheid met dat andere bewustzijn wilt herstellen. Je kunt niet anders.

Je hebt dan als het ware de gouden draad te pakken die jou uit het levenslabyrinth met zijn verwarringen en dwaalwegen kan leiden. Die innerlijke ervaring zal bij je blijven. Kies je om dat innerlijke, zekere weten trouw te blijven, dan baan je, al zoekende en tastende, een nieuwe weg.