top of page
2012-02-11 19.06.57.jpg

Podcasts Tao

De schrijfster Elly Nooyen heeft de teksten van het Taoïsme verbonden met de inzichten van het Rozenkruis. Een boeiende verhandeling tussen Oost en west. De eerste lezing heeft als titel Tao en Teh. We citeren de eerste, beroemde openingszinnen uit de Daodejing:


De weg die gegaan kan worden
Is niet de permanente Weg
De naam die genoemd kan worden
Is niet de permanente Naam

Bezinning met muziek, thema:
De verborgen wijsheid van Lao Tze

Waarom is de Tao Teh Tsjing van de verlichte leraar Lao Tze die 3000 jaar geleden leefde het meest vertaalde boek na de bijbel? Waarom zijn de 81 mystieke verzen ervan ook in deze tijd voor een spirituele zoeker toepasbaar? Luister daarvoor naar de podcast De verborgen wijsheid van Lao Tze voor informatie - inspiratie en contemplatie.

bottom of page