top of page
2012-02-11 19.06.57.jpg

Podcasts home tijdelijk

Podcasts Bezinningen

De podcasts van de bezinningen nemen je mee naar de rust en de stilte van de tempels van het Rozenkruis, want daar, in de tempels, zijn de teksten het eerst uitgesproken. Je kunt je al luisterend verbinden met een stil weten in jezelf en met de rust die daarmee verbonden is.

Podcasts Innerlijke bron

Idealen inspireren ons, ze geven ons levensenergie, hoop en moed. Nu zijn er veel idealen, zowel persoonlijke als meer algemene erkende, universele idealen. In deze laatste idealen, zoals eenheid, vrijheid en liefde die ook zijn, willen de podcasts van de Innerlijke bron je meenemen.

Podcasts Tao

De schrijfster Elly Nooyen heeft de teksten van het Taoïsme verbonden met de inzichten van het Rozenkruis. Een boeiende verhandeling tussen Oost en west. De eerste lezing heeft als titel Tao en Teh. We citeren de eerste, beroemde openingszinnen uit de Daodejing:

De weg die gegaan kan worden
Is niet de permanente Weg
De naam die genoemd kan worden
Is niet de permanente Naam

Podcasts Pistis Sophia

Het evangelie van de Pistis Sophia is een getuigenis van mensen die zich verdiept hebben in de mysteriën in de derde en vierde eeuw. John van den Berg laat ons de dialoog tussen Jezus en de discipelen zien als een archetype van de mens die zich bewust wordt van het licht in zichzelf.

Podcasts Rozenkruis en gnosis

Wat speelt zich af in de wereld waarin we leven? Ervaren wij innerlijk een prikkeling tot iets nieuws? Een vernieuwing die niet van buiten, maar van binnenuit komt? In deze podcast zijn gesprekken te beluisteren en overwegingen te horen, die antwoorden zoeken op deze vragen.

Podcasts Tijdschrift Logon

Het tijdschrift LOGON richt zich tot mensen die op zoek zijn naar de zin van hun leven. Zij publiceert bijdragen van auteurs die op een of andere manier geraakt zijn door deze vraag naar zingeving en dat bezien vanuit een universele dimensie.

De podcasts zijn gebaseerd op artikelen uit dit tijdschrift.

bottom of page