Ruimte voor de Ziel

De ziel ligt gevangen in haar eigen kleine wereld en is afhankelijk van de persoonlijkheid of deze haar zal bevrijden. De herinnering van de ziel aan haar oorsprong zorgt voor smart in haar verbinding met de persoonlijkheid/het lichaam. Als de persoonlijkheid dit gaat opmerken en ruimte maakt voor de ziel dan kan de ziel zich procesmatig weer verbinden met de geest. De oorspronkelijke geest-ziele-mens zal hierdoor gestalte krijgen.