Wat kan ik hier leren?

Show list

Leren door aandacht te schenken

In een rots zijn alle atomen gevangen in een vaste verbinding met elkaar. Zo vergaat het ons ook als we spreken over onze gehechtheden. Het zijn vaste verbindingen tussen de bouwstenen van onze persoonlijkheid. Slechts lange tijden en krachtige inwerkingen lossen de verbindingen op.
Smart is een inwerking die de vaste verbindingen aan onze gehechtheden oplost.
Het vereist moed om smart toe te laten. Het begint met het schenken van aandacht aan onze gehechtheden. Dat we er ons van bewust worden. Wegkijken en ontkennen leidt ertoe dat de gehechtheden blijven bestaan. Als rotsblokken versperren zij onze gang op onze levensweg. We stoten ons er aan en ze laten ons struikelen. De pijn die dat veroorzaakt laat ons stoppen op onze weg. We moeten dan aandacht geven aan die pijn en de oorzaak er van. De realisatie van de oorzaak maakt krachten vrij die onze gehechtheden oplossen als een rots die vergaat tot zand.

De Ziel kan spreken als het ego stilvalt

De ego gedreven persoonlijkheid heeft de sleutel in handen om de ziel te bevrijden uit haar gevangenis. Het ego zal hiertoe haar schat dienen te offeren, namelijk de waarde die hij hecht aan deze wereld. Ontdekken wat de waarde is van deze wereld leert het ego door zich erop te bezinnen, deze wereld te bestuderen, ervaringen op te doen. Het ego leert zijn begrenzingen kennen, maar ook de begrenzingen van deze wereld. Het ego leert tevens dat het enige dat het feitelijk doen kan is terugtreden, zijn schat te offeren. Dit offer maakt het hart vrij.
Het hart wordt stil.
In deze stilte kan de ziel spreken.
Spreken is een werkzaamheid.
De werkzaamheid van de ziel komt voort uit de kern van de ziel, het oeratoom. Het is het laatste overblijfsel van de oorspronkelijke geest-ziele-mens. Als deze kern weer de ruimte krijgt trekt het energieën aan die bij haar horen en deze spiegelt zij dan in de ruimte van het hart.
De ziel spreekt is een aanduiding van deze werkzaamheid. 

De vrije wil, een godsgeschenk

De aardse persoonlijkheid leeft onder de wet van oorzaak en gevolg. Hij is vrij te bepalen welke oorzaken hij tot stand wil brengen. De persoonlijkheid leert door de gevolgen te ondergaan.
De persoonlijkheid is er één uit een reeks in dezelfde kleine wereld, ook wel microcosmos genaamd. De huidige persoonlijkheid heeft te maken met de gevolgen van zijn daden. Daarnaast heeft de persoonlijkheid ook te maken met gevolgen van daden van persoonlijkheden die vóór hem in diezelfde microcosmos leefden. Ook wel karma genoemd. Omdat oorzaken soms lastig te onderkennen zijn neemt de persoonlijkheid aan dat er geen sprake is van een vrije wil. Dat is een misverstand. Er is altijd sprake van een vrije wil, want alleen een geheel vrije wil kan leiden tot een geest-ziele-mens waarvan gezegd kan worden: dit is een kind van God.

Ruimte voor de Ziel

De ziel ligt gevangen in haar eigen kleine wereld en is afhankelijk van de persoonlijkheid of deze haar zal bevrijden. De herinnering van de ziel aan haar oorsprong zorgt voor smart in haar verbinding met de persoonlijkheid/het lichaam. Als de persoonlijkheid dit gaat opmerken en ruimte maakt voor de ziel dan kan de ziel zich procesmatig weer verbinden met de geest. De oorspronkelijke geest-ziele-mens zal hierdoor gestalte krijgen.

We scheppen onze eigen werkelijkheid

De mens schept zijn eigen werkelijkheid. Die creaties gaan een eigen leven leiden, en eisen voeding. Daardoor wordt de ‘schepper’ aan zijn ‘schepping’ gebonden, en blijft gevangene. Het zijn op zich bijzondere kwaliteiten die wij aanwenden om dit alles tot stand te brengen en te onderhouden. Feitelijk wel geleend. Het zijn namelijk kwaliteiten die ons geworden uit de wereld van de ziel. Wij ontvangen die kennis met maar één bedoeling: de ontdekking van de bron van die kennis, die speciale bron die ook wel wordt geduid met het woord: gnosis.    

Aantrekken en afstoten, jij bepaalt

‘Wat doe ik hier?’, is een vraag die je kan overvallen als je voor een bepaalde gelegenheid in een groep mensen bent. Wat heeft deze vraag te maken met voedsel? De vraag ‘Wat doe ik hier’ zegt eigenlijk: ‘Wil ik mij laten voeden door de energie die ik hier aantref?’ Naast voedsel dat wij kunnen ervaren met onze zintuigen is er ook voedsel, zeg maar energie, die tot ons komt via ons chakrastelsel. Net zoals de organen die wij kunnen openstellen voor het zichtbare voedsel, kunnen wij ons ook openen voor ‘onzichtbaar’ voedsel. Wij kunnen dus energieën gericht tot ons toelaten. Als wij ons richten op doelen in deze wereld dan krijgen wij de energie die daarbij hoort. Zo kunnen wij ook besluiten ons te richten op het doel van de ziel, namelijk haar wedergeboorte en –opstanding. Wij krijgen dan als vanzelf de energieën die daarbij horen. 

Spirituele ontwikkeling is als een verteringsproces

Zoals we brood kauwen en doorslikken zodat het in de maag kan verteren en worden omgezet naar het vlees in ons lichaam, zo is het met de kennis over de werking van de ziel.
Als we het alleen opslaan in ons geheugen, met andere woorden er alleen op kauwen, dan kan het niet worden verteerd in de maag van de ziel, namelijk het hart en zal het lichaam van de ziel slap blijven. En een slap zielelichaam is ontvankelijk voor allerlei invloeden en zal snel twijfelen.

De Ziel snakt naar vrijheid

Kennis voor de ziel bestaat uit gnosis, kennis uit het oorspronkelijke levensdomein van de ziel.
De ziel is de toegang verloren tot haar oorspronkelijke wereld en de daarbij horende kennis, gnosis. De ziel is gevangen in deze wereld via haar binding aan de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is daarmee haar cipier geworden. Hij bepaalt of ze vrij komt of niet.
De ziel laat de persoonlijkheid weten dat zij snakt naar bevrijding via de stem van het geweten. Dit verontrust de persoonlijkheid, die in de eerste instantie zich niet bewust is dat die verontrusting voortkomt uit zijn eigen ziel. De ziel die smart lijdt en hoopt dat de persoonlijkheid zich naar haar zal omkeren.
De school van het Gouden Rozenkruis helpt de persoonlijkheid met kennis over hoe zich te richten op de ziel. Daarnaast verschaft het de ziel toegang tot de kennis uit haar oorspronkelijke levensdomein, de gnosis.

Het werkelijke levensdomein van de Ziel

In haar oorspronkelijke levensdomein was de ziel een scheppend wezen, een geest-ziele-mens. Doordat ze gehecht raakte aan haar schepping werd zij de gevangene van haar eigen creatie. De verbinding met de geest raakte zij kwijt. Wat overbleef was een ontledigde kleine wereld, ook wel microcosmos genoemd, met daarin één atoom van dat wezen. Omdat de schepper zijn eigen scheppingen beschermt ontstond er een apart levensdomein. In dat aparte levensdomein werden de ontledigde microcosmoï met daarin het atoom, ook wel oeratoom genoemd, opgenomen. In dit levensdomein, onze huidige wereld, gaan die zielen hun ervaringsweg en kunnen een terugkeer naar hun oorspronkelijke levensdomein realiseren.