top of page
Eotfm.png
De Rozenkruisers Revolutie. Traditie en vernieuwing

6 t/m 30 september 2022 – Haarlem

 
Tentoonstelling

Openingstijden:

                      
Dinsdag t/m vrijdag 9.30-11.30 uur en 14.00-17.00 uur

Woensdagavond 19.00-21.00 uur. 

Entree gratis, vrijwillige bijdrage zeer welkom.

Tentoonstellingsgids € 2,50.

Van 6 t/m 30 september is in het J. van Rijckenborgh-centrum de tentoonstelling:

'De Rozenkruisers Revolutie. Traditie en vernieuwing' te bezoeken.

Deze reizende tentoonstelling gaat uit van de Embassy of the Free Mind en neemt je mee in het fenomeen van de geheimzinnige broederschap van de Rozenkruisers uit de 17e eeuw.

De tentoonstelling laat een tijdslijn zien waarin de grote samenhang inzichtelijk wordt. Waar de Rozenkruisers hun ideeën vandaan haalden en welke invloed hun boodschap heeft gehad in de tijd daarna.

In de tentoonstelling zijn meer dan 40 objecten te zien waaronder de originele ‘manifesten’ van de broederschap van het Rozenkruis.  

 

‘Ik wou dat de wereld mijn school was, diverse landen mijn leraren, menselijke daden mijn boeken, gedachtenuitwisseling mijn alfabet, prinselijke hoven mijn klaslokalen en ik de proefsteen van alles. (…) Wij zijn zo verzot op boekenwijsheid en hebben geen oog voor de dingen zelf. We weten dat iets gebeurt, maar niet waarom.’ Daniel Mögling (1596-1635)

 

Vanwaar het woord ‘revolutie’? Volgens verhalen van 17e-eeuwse tijdgenoten wilde de geheimzinnige Broederschap van de Rozenkruisers de bestaande wereldorde omverwerpen en de hele maatschappij hervormen. Omdat ze ook kritiek hadden op de kerk werden ze aangezien voor ketters. Fabel en feit komen allebei aan bod in deze tentoonstelling.

 

De beweging is genoemd naar de mythische figuur Christian Rosencreutz, een middeleeuwse monnik. Hij reisde rond op zoek naar wijsheid, en vond die vooral in het oosten, in Arabië en Noord-Afrika. Degenen die de figuur van Rosencreutz rond 1610 bedachten, zijn de aanstichters van de ‘revolutie’ en de eerste echte rozenkruisers. Ze wilden liever anoniem blijven, want ze begrepen zelf al dat hun ideeën op weerstand zouden stuiten.

Vanuit modern standpunt valt moeilijk te begrijpen waarom zij die juist het goede met de hele mensheid voorhadden, zo aangevallen werden.

Ze pleitten in voorzichtige bewoordingen voor;

- een universeel christendom,

- gratis gezondheidszorg voor iedereen

- en vonden dat de wetenschap meer moest openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en voor (verloren gegane) oude wijsheid, zoals die van de Egyptische wijze Hermes Trismegistos.

Te zien is waar zij hun ideeën en idealen vandaan haalden, hoe ze daarmee naar buiten traden in hun ‘manifesten’ en hoe de strijd in de 17e eeuw verder - op papier - werd uitgevochten. Hun gedachtegoed werd ook later weer opgepakt door moderne religieuze bewegingen: we vinden het terug in de theosofie en de antroposofie, bij de vrijmetselarij en bij de hedendaagse rozenkruisers groeperingen.. Het was een inspiratiebron voor religieuze denkers als Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, Max Heindel, Harvey Spencer Lewis en Jan van Rijckenborgh.

Gedurende de maand september zullen er rond het thema van de tentoonstelling diverse activiteiten worden georganiseerd, waaronder: 

zaterdag 10 september
10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur Open Monumentendag. 

Vrij te bezoeken.

 

zondag 11 september
14.00-17.00 uur Boekwinkellezing door de Vlaamse auteur Lode Melis over zijn nieuwe boek De Magie van John Dee. John Dee (1527-1609) was een man die op vele gebieden grenzen opzocht om zijn kennis over de natuur en het wezen der dingen te verdiepen en zijn horizon te verbreden. Een inspiratiebron voor velen na hem, waaronder de Rozenkruisers.  

Voor meer informatie en aanmelden https://www.rozekruispers.com/nl/agenda/77

zondag 25 september

13.30-17.00 uur Lezing en rondleiding. 

Deze middag zal in het teken staan van de Rozenkruisers door de eeuwen heen.

Er zal om 14.00-15.00-16.00 uur eenzelfde lezing worden gegeven.

Iedereen is welkom, aanmelden kan hier.

A2P Hermes_e_ill01_c-zoom.tif
CRC-tekening-los.png
bottom of page