Voor wie is deze school?

Deze school is voor iedereen die gelooft dat de mens op aarde is om te groeien, een geestelijke groei door te maken.

Een geestelijke groei die er toe leidt dat er bewustzijn ontstaat over het doel van het mens-zijn.

Het effect van het leerproces kan leiden tot een totale onthechting. Het ik, het ego van de persoonlijkheid kan door dit leerproces onthecht raken van deze wereld.

Onthechting geeft ruimte aan de ziel. De ziel, die gevangen gehouden wordt door het ik. De ziel kan zich door de bevrijding van het ik gaan richten op haar oorspronkelijke leidsman, de geest.

Het proces kan worden vergeleken met de ontwikkeling van rups naar vlinder.

Hoe gedraagt zich een rups in het omzettingsproces van rups naar vlinder?

Hoe gedraagt zich een mens in het omzettingsproces naar een nieuwe mens?

Iets dat een rups niet geleerd hoeft te worden. Een rups heeft geen keus. Wij mensen hebben wel een keus. Van de mens vraagt dit een bewuste keus.

In deze school leer je dat groeien alleen kan door een offer. Iets bestaands moet zich offeren wil zich iets nieuws kunnen openbaren. Dat is het basisprincipe van groei. Het enige wezen op aarde dat daarin een keuze heeft is de mens. En dat is goed merkbaar. De mens wil zich meestal helemaal niet offeren. De mens wil de wereld offeren, aan zich onderwerpen. Kijk maar naar het dierenrijk, het plantenrijk, het mineralenrijk, maar ook de mensen onderling. Doordat de mens weigert het offer van het ik ten uitvoer te brengen verstoort de mens de harmonie van het leven, de harmonie in de wereld. Een harmonie die gebaseerd is op het principe van het offer.

In deze school kan worden geleerd dat het offer van het ik weliswaar een niet vanzelfsprekende en eenvoudige weg is, maar wel een zeer vreugdevolle.

Lees alles

Herken je dit?

Je stelt jezelf vragen over het leven en over de zin van jouw bestaan. Je kunt er geen genoegen mee nemen dat je eenmaal geboren wordt en eenmaal weer sterft. Maar je voelt dat het leven een mysterie is en veel meer dan een natuurlijk instinct om te overleven.

Lees meer ...

Op weg...

Misschien vraag je je af: ben ik wel een zoeker? Wil ik het niet gewoon materiëel of spiritueel beter krijgen dan nu?

Lees meer ...