Waarom noemen jullie het een school?

We noemen het een school omdat je er iets kunt leren volgens een bepaalde methode. Deze methode is erop gericht je te steunen bij het verwezenlijken van je levensdoel. Dit begint met het komen tot inzicht en het innerlijke weten over de wezenlijke dingen van het leven. Gaandeweg ontdek je zo heel veel over jezelf: over je sterfelijke persoonlijkheid, maar meer nog over de eeuwigheidsmens die je werkelijk bent.

Je zou kunnen zeggen dat deze school je alleen iets te leren heeft, als je uitgestudeerd bent in de wereld. Of misschien niet uitgestudeerd, want je leert immers altijd, maar als je niets wezenlijks meer van deze wereld verwacht. De stichter, Jan van Rijckenborgh, sprak in dit verband over 'ervaringsvol zijn'. Hoe kun je dat begrijpen?

Zolang je in emotionele wisselwerking staat met de wereld van tegenstellingen, waarin je blijdschap uitruilt tegen verdriet en andersom, vrees afwisselt voor hoop en andersom, kan het niet stil zijn in en om je hart. En juist in die rust en stilte kan de lichtvonk ontstoken worden, kan de stem van je ziel klinken. Het is lastig innerlijk stil te zijn in de drukte van alledag. Daarom zijn er sinds alle tijden scholen zoals deze.