We scheppen onze eigen werkelijkheid

De mens schept zijn eigen werkelijkheid. Die creaties gaan een eigen leven leiden, en eisen voeding. Daardoor wordt de ‘schepper’ aan zijn ‘schepping’ gebonden, en blijft gevangene. Het zijn op zich bijzondere kwaliteiten die wij aanwenden om dit alles tot stand te brengen en te onderhouden. Feitelijk wel geleend. Het zijn namelijk kwaliteiten die ons geworden uit de wereld van de ziel. Wij ontvangen die kennis met maar één bedoeling: de ontdekking van de bron van die kennis, die speciale bron die ook wel wordt geduid met het woord: gnosis.