top of page

vr 07 okt

|

Bergen-op-Zoom

Inloopochtend | Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood.

Spirituele levenskunst vanuit innerlijke kennis, liefde en daadkracht. Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn? Verdwijnt dat ook? Of neemt dat dan juist toe?

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Inloopochtend   |   Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood.
Inloopochtend   |   Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood.

Tijd en locatie

07 okt 2022, 10:00 – 11:30

Bergen-op-Zoom, Blauwehandstraat 21, 4611 RK Bergen op Zoom, Nederland

Over het evenement

Spirituele levenskunst vanuit innerlijke kennis, liefde en daadkracht. Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat ge-beurt er dan met mijn bewustzijn? Verdwijnt dat ook? Of neemt dat dan juist toe? Zou ik naar de hemel gaan of komt iets van mij misschien weer terug op aarde in een ander lichaam? Hoe kan ik omgaan met praktische en ethische dilemma’s over mijn leven en mijn levenseinde?

Dit zijn essentiële levensvragen die overal door mensen worden gesteld, ongeacht hun cultuur, religie of maatschappelijke positie. Als je dergelijke vragen werkelijk levend houdt, krijg je geen exacte antwoorden, maar dan lossen de vragen op en word je zelf het antwoord. De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Jouw visies op geboorte, leven en dood zijn bepalend voor de wijze waarop je je leven vormgeeft en ervaart.

Geboorte is het tegengestelde van dood, maar leven heeft geen tegenpool. Het leven was, is en zal altijd zijn; het is een mysterie. Je zult het nooit volledig begrijpen, maar je kunt er wel dieper in doordringen zodat je innerlijke leven vervuld wordt met het ware, het goede en het schone.

Dompel je onder in de oeroude en tegelijkertijd zeer actuele mysteriewijsheid van de ro-zenkruisers die in dit boek wordt uitgedragen. Ervaar de grootsheid van de geest. Laat je inspireren door de christelijke mysteriën, waarin alle bevrijdende waarden van voorgaan-de filosofieën en religies zijn samengevoegd en vernieuwd. Leef in het vlammende heden als in een dagelijks feest. Ga de eeuwige vrijheid, die je liefdevol wenkt, binnen!

Graag willen wij met u uitwisselen over deze gedachten aan de hand van het boek ‘Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood’. De bijeenkomsten zullen om de week plaats vinden op vrijdagochtend, van 10.00 - 11.30 uur. De thema’s die we zullen bespreken zijn:

Het woord aannemen, incarneren op aarde, kringlopen doorzien, verliezen verwerken, twee tot één maken, talenten gebruiken, vrijkomen van begoocheling, het opstandingslichaam verwerven, het eeuwige nu ervaren.

Naast bovengenoemde thema’s is er volop gelegenheid om uit te wisselen over vragen en thema’s die wij in ons dagelijkse leven tegenkomen.

De toegang is gratis.

De boekbesprekingen zijn gepland op vrijdag 7 en 21 oktober, 4 en 18 november en

9 december 10.00 - 11.30 uur

Het Gouden Rozenkruis

Blauwehandstraat 21

4611RK  Bergen op Zoom

http://www.rozenkruis.nl/bergen-op-zoom

Deel dit evenement

bottom of page