top of page

Wie zijn we

We zijn een internationale groep van circa 20.000 mensen die hun leven bewust inrichten naar waarden uit de universele wijsheid. Rozenkruisers gaan ervan uit dat het innerlijke leven meer is dan gedachten en gevoelens. Misschien ken je de ervaring van een diepe innerlijke stilte, een stilte die van binnenuit uitvloeit en je hele zijn voor een moment vervult. In die stilte spreekt plotseling iets anders in je.

 

Rozenkruisers zeggen dat deze stem, ook wel de stem van de stilte genoemd, voortkomt uit het geestelijke beginsel in een mens, de onsterfelijke ziel, poëtisch omschreven als de rozenknop. Over het algemeen zijn we ons in de drukte van het alledaagse leven niet bewust van deze stem. Totdat de rozenknop op een stil, onbewaakt ogenblik getroffen wordt door het licht of de liefde van de Ene, dan antwoordt zij onmiddellijk. Dat moment zien we als het beginpunt van het rozenkruispad. 

 

Wat doen we

Rozenkruisers staan net als ieder ander mens midden in de samenleving. We hebben het grote geluk dat we beschikken over tempels, ruimten met een atmosfeer vol lichte en sprankelende energie. Buiten onze tempels komen we regelmatig samen om over het gedachtegoed van het Rozenkruis, en hoe wij dit in onze levens kunnen toepassen, met elkaar te spreken. Ook voor belangstellenden zijn er bijeenkomsten.

Ontstaan

Rozenkruisers staan in een oeroude traditie van kennis over God, kosmos en mens. Kennis die al heel lang aanwezig is en die ons bijvoorbeeld tegemoet straalt in de rijke symbolen in het oude Egypte, de Veda’s en de leer van de Boeddha in India, het taoïsme in China. En ook in de Bijbel en andere vroegchristelijke geschriften en het denken van Pythagoras en Plato bij de Grieken. Rondom onze jaartelling kwamen deze invloeden samen in de hermetische en gnostieke wijsheid. De impulsen die hiervan uitgingen, inspireerden groepen als alchemisten, vrijmetselaars en rozenkruisers.

 

 

De centrale gedachte is dat de mens in diepste wezen een beelddrager van het goddelijke is, in wezen iets oneindig groots. Het Ene, of het goddelijke is de levensbron waar alles uit voortkomt, die alles omvat en waar alles uiteindelijk naar terugkeert

Een nieuwe impuls

In deze tijd is er dringend behoefte aan een nieuwe impuls. Veel mensen voelen een noodzaak tot verandering. Rozenkruisers zijn het hier van harte mee eens. Wij zoeken de vernieuwing in de eerste plaats in onszelf. In een mens moet een nieuwe bezieling, een nieuwe begeestering geboren worden. De ziel speelt een centrale rol in het proces van bewustwording.

De ziel kan namelijk een keuze maken en in feite doet zij dit ook elke dag. Een keuze voor het ik of de geest. De identificatie met het ik is makkelijk herkenbaar; we hoeven alleen maar om ons heen te kijken. De keuze voor de geest is nieuw voor ons en vergt een innerlijk veranderingsproces. Iedereen is hierin zijn eigen meester en maakt eigen keuzes. In de school van het Rozenkruis staan we samen in dit vernieuwingsproces.

Verdiep je in het gnostieke gedachtegoed van het Rozenkruis.

Lezen

Luisteren

Kijken

Beleven

bottom of page