2012-02-11 19.06.57.jpg

Podcasts

def wat is geluk liggend.jpg

Werkelijke harmonie komt uit een andere wereld, vanuit een ander vibratieniveau.

Wat is geluk? Is het geluk bezitten wanneer iets meevalt? En is pech hebben dan een vorm van verlies? Geluk is een heel diepe, aangeboren innerlijke drang: want is niet iedereen op zoek naar geluk? 

DSC06245.JPG

Bezinning met muziek, thema:

De innerlijke richtinggever

Een duidelijke richting inslaan die aansluit bij een ontwakende bewustwording van iets nieuws, daar zijn we naar op zoek. Een innerlijke richtinggever, zou je het kunnen noemen, die ons aanspoort en helpt.

Deze gedachte is uitgangspunt van deze bezinning.

Viooltjes Noverosa.jpg

Bezinning met muziek, thema:
De zonnewende in jezelf

Bomen zijn in volle tooi,

bloemen staan prachtig in bloei

en alles wat vrucht kan dragen werkt aan een rijke oogst.

Een hartelijke groet voor iedereen, nu we de langste dag en de kortste nacht beleven.

Ontdek wat deze zonnewende voor ons beteken kan!

Iedere geestelijk ontwikkeling begint in het hart. In het hart, letterlijk en figuurlijk het centrum van je wezen, kan de geest ‘ontvonken’, kunnen geestelijke krachten binnenkomen. Het hart is, als het ware, de poort waardoor geestelijke energie in het bloed kan stromen.

innerlijke-roep.jpg

Er is een Liefde die groter is dan wat de mens van nature drijft. Zij wil zich aan ons openbaren, zij wil ons optillen tot haar lichtende wereld. Het is aan ons of wij haar toelaten in ons leven, of wij haar ruimte geven. Wat houdt ons tegen?

realisatie.png

‘Ik beweer dat waarheid een land zonder wegen is en dat je haar niet kunt benaderen via welke weg dan ook, niet door enige religie, door geen enkele leerstelligheid.’

Deze uitspraak van Krishnamurti is het uitgangspunt voor deze bezinning. 

banner_wie-ben-je.jpg

Richt je je op zuiverheid, liefde en kracht, dan zal een nieuw magnetisch stelselvrijheid in je kunnen krijgen. Deze gedachte is het uitgangspunt voor deze bezinning.