top of page

di 26 mrt

|

Haarlem

Open-inloopochtend | Bewust waarnemen, denken en doen

Het is begrijpelijk dat leringen van verschillende tradities veel op elkaar lijken omdat ze ontleend zijn aan iets dat een universele wijsheidsleer genoemd zou kunnen worden, en waartoe iedere mens die zich daarvoor innerlijk weet te openen, toegang kan krijgen, in een eerstehands beleven.

Open-inloopochtend   |   Bewust waarnemen, denken en doen
Open-inloopochtend   |   Bewust waarnemen, denken en doen

Tijd en locatie

26 mrt 2024 10:00 – 11:30

Haarlem, Zakstraat 2, 2011 JS Haarlem, Nederland

Over het evenement

Hoe is het mogelijk dat er zoveel parallellen zijn tussen de innerlijke leringen van authentieke tradities? Bepaalde filosofen in de oudheid en ook in de renaissance gingen ervan uit dat er in het verre verleden een oerwijsheid geopenbaard was in het oosten, en dat die door reizen van mensen geleidelijk naar het westen is gekomen tot deze de Griekse filosoof Plato bereikte. Zij meenden dat het na de openbaring van de oerwijsheid eigenlijk alleen maar bergafwaarts is gegaan met de wijsheid en dat het nodig is terug te gaan naar de oerbron van alle wijsheid om weer deel te kunnen krijgen aan het ware.

Deze opvatting, die bekend staat als het platonisch oriëntalisme, gaat kennelijk uit van een 3D-bewustzijn omdat het gebaseerd is op tijdruimtelijk denken. Vanuit een 5D bewustzijn is het duidelijk dat de structuren van innerlijke ervaringen van mensen een universeel karakter hebben en dus niet uitsluitend afhankelijk zijn van tijd, ruimte en cultuur. Dan is het begrijpelijk dat leringen van verschillende tradities veel op elkaar lijken omdat ze ontleend zijn aan iets dat een universele wijsheidsleer genoemd zou kunnen worden, en waartoe iedere mens die zich daarvoor innerlijk weet te openen, toegang kan krijgen, in een eerstehands beleven. Dat proces is enigszins vergelijkbaar met het downloaden van kennis en informatie uit een bron die onzichtbaar is, maar die wel kan worden benaderd.

Onderlinge uitwisseling zal een belangrijk onderdeel zijn.

Dit is een initiatief vanuit Spirituele Teksten: leergang.

Aanmelden via: informatiecentrum@rozenkruis.nl

Deel dit evenement

bottom of page