top of page

De podcasts nemen je mee naar de rust en de stilte die je ervaart in momenten van bezinning.

Werkelijke harmonie komt uit een andere wereld, vanuit een ander vibratieniveau.

Wat is geluk? Is het geluk bezitten wanneer iets meevalt? En is pech hebben dan een vorm van verlies? Geluk is een heel diepe, aangeboren innerlijke drang: want is niet iedereen op zoek naar geluk? 

De Deense schrijver J. Anker Larsen, geboren in 1874, had als kind al flitsen van een andere bewustzijnsstaat, die hij ‘eeuwigheidservaringen’ noemde. Hij schreef – met subtiele humor – een aantal romans, waarin dit duidelijk doorklinkt. Hij sprak niet graag over zichzelf, maar er is wel een klein werkje waarin hij het heeft over zijn ervaringen. 

In deze podcast hoor je fragmenten uit het boekje “Over het werkelijke leven" van J. Anker Larsen.

Op 21 december vindt weer een jaarlijkse, bijzondere gebeurtenis plaats, te weten de zonne-winterwende of in andere woorden, het jaarlijkse wintersolstitium. Letterlijk betekent solstitium ‘zonnestilstand’. Wij kennen dat jaarlijkse omslagpunt ook als het ‘midwinterpunt’ en we beleven dan de kortste dag en de langste nacht. Het wintersolstitium markeert het moment waarop het licht, na een periode van duisternis en verwijdering, terugkeert, sterker wordt, en de natuur doet herleven.

Waarom is de Tao Teh Tsjing van de verlichte leraar Lao Tze die 3000 jaar geleden leefde het meest vertaalde boek na de bijbel? Waarom zijn de 81 mystieke verzen ervan ook in deze tijd voor een spirituele zoeker toepasbaar? Luister daarvoor naar de podcast De verborgen wijsheid van Lao Tze voor informatie - inspiratie en contemplatie.

Bomen zijn in volle tooi, bloemen staan prachtig in bloei en alles wat vrucht kan dragen, werkt aan een rijke oogst

 

Een hartelijke groet voor iedereen, nu we de langste dagen en de kortste nachten beleven.

Ontdek wat deze tijd rond de zonnewende voor je betekenen kan!

Het eeuwige onvervulde zoeken. Hoeveel bomen, bergen, zeeën heeft de mensheid niet aan zich voorbij zien trekken? Wanneer komen we definitief ergens aan waar het goed is? Wij, mensen, hebben ons wie weet hoeveel incarnaties lang, naar buiten gericht: ons bewogen over de buitenrand van de cirkel, die van de tegenstellingen, van de wetten van opgaan, blinken en weer verzinken. En kregen we vroeg of laat niet het gevoel alles al eens eerder meegemaakt te hebben? Toch zijn we steeds op zoek naar blijvend geluk. Maar is dat wel op aarde te vinden?

.... Zoals het stille meer haar diepste grond heeft in een verborgen bron, die geen oog gezien heeft, zo heeft de liefde van een mens een nog diepere grond: de liefde van het ene begin van leven....

Het bekende verhaal De vierde wijze geeft wel een heel bijzondere kijk op het paas- en kerstverhaal. Stel, je weet dat iets heel bijzonders gaat gebeuren in de mensheidsgeschiedenis. Daar had je deel aan kunnen hebben en je was er klaar voor. Maar het leven stelde andere uitdagingen. En je volgde je hart. Heb je nu je kans gemist? Het is een verhaal over geboren worden en sterven. Wat heb je gedaan met de tijd die ertussen lag? Dit zijn vragen die ook voor jou gelden. Wat ga jij doen als het leven je confronteert met andere eisen dan die waarop je je hebt voorbereid?

Boeddha: ‘Wat achter ons ligt of voor ons ligt is onbelangrijk ten opzichte van wat binnen in ons ligt’. Dat is een door ieder te ontsteken hartevuur dat anderen kan verwarmen en bijlichten op hun weg. Deze podcast ‘De vier Edele Waarheden van Boeddha’ neemt ons mee naar die ruimte waar allen zijn verbonden met allen.

Eenheid en liefde de grondslag van het leven?

Maar waarom zie ik dat dan niet om me heen?' 

Het is een verborgen geschiedenis, waar we in deze podcast dieper op ingaan.

Kent u dat gevoel van een goed voornemen, zo aan het begin van een nieuw kalenderjaar?

Het jaar strekt zich voor je uit, en je hebt bedacht dat je iets in jezelf of in je leven anders wilt gaan doen. Vanuit die goede intentie, die zich aan je opdringt als een lichte onrust of een tintelend gevoel van dadendrang, neem je het besluit om het dit jaar écht over een andere boeg te gooien. 

In deze podcast nemen we een fragment uit het brieven-boek van Marsilio Ficino. Ficino was een Italiaans wijsgeer uit de 15e eeuw en geestelijk volgeling van Pythagoras.

De mens is een groot wonder’, vormt de kern van zijn denken. Bij het vertalen ontdekte hij de mens als microkosmos en zag hoe het mogelijk was de verbinding tussen God, kosmos en mens te herstellen.

Iedere geestelijk ontwikkeling begint in het hart. In het hart, letterlijk en figuurlijk het centrum van je wezen, kan de geest ‘ontvonken’, kunnen geestelijke krachten binnenkomen. Het hart is, als het ware, de poort waardoor geestelijke energie in het bloed kan stromen.

In deze podcast nemen we een fragment uit het brieven-boek van Marsilio Ficino. Ficino was een Italiaans wijsgeer uit de 15e eeuw en geestelijk volgeling van Pythagoras.

De mens is een groot wonder’, vormt de kern van zijn denken. Bij het vertalen ontdekte hij de mens als microkosmos en zag hoe het mogelijk was de verbinding tussen God, kosmos en mens te herstellen.

‘Ik beweer dat waarheid een land zonder wegen is en dat je haar niet kunt benaderen via welke weg dan ook, niet door enige religie, door geen enkele leerstelligheid.’

Deze uitspraak van Krishnamurti is het uitgangspunt voor deze bezinning. 

Richt je je op zuiverheid, liefde en kracht, dan zal een nieuw magnetisch stelselvrijheid in je kunnen krijgen. Deze gedachte is het uitgangspunt voor deze bezinning.

bottom of page