top of page
2012-02-11 19.06.57.jpg

Podcasts bezinning

De podcasts van de bezinningen nemen je mee naar de rust en de stilte van de tempels van het Rozenkruis, want daar, in de tempels, zijn de teksten het eerst uitgesproken. Je kunt je al luisterend verbinden met een stil weten in jezelf en met de rust die daarmee verbonden is.

druppel,subtiel,stil,mooi,kwetsbaar (2) (1).jpg

Bezinning met muziek, thema:
De ware stilte: flitsen van de eeuwigheid

De Deense schrijver J. Anker Larsen, geboren in 1874, had als kind al flitsen van een andere bewustzijnsstaat, die hij ‘eeuwigheidservaringen’ noemde. Hij schreef – met subtiele humor – een aantal romans, waarin dit duidelijk doorklinkt. Hij sprak niet graag over zichzelf, maar er is wel een klein werkje waarin hij het heeft over zijn ervaringen. 

In deze podcast hoor je fragmenten uit het boekje “Over het werkelijke leven" van J. Anker Larsen.

abstract (2) podcast januari.jpg

Bezinning met muziek, thema:
De ware stilte: flitsen van de eeuwigheid

De Deense schrijver J. Anker Larsen, geboren in 1874, had als kind al flitsen van een andere bewustzijnsstaat, die hij ‘eeuwigheidservaringen’ noemde. Hij schreef – met subtiele humor – een aantal romans, waarin dit duidelijk doorklinkt. Hij sprak niet graag over zichzelf, maar er is wel een klein werkje waarin hij het heeft over zijn ervaringen. 

In deze podcast hoor je fragmenten uit het boekje “Over het werkelijke leven" van J. Anker Larsen.

painting-2407262_1920 (1).jpg

Bezinning met muziek, thema:
Winterzonnewende, terugkeer van het licht

Op woensdag 21 december, om precies te zijn om 22 uur 47 vindt weer een jaarlijkse, bijzondere gebeurtenis plaats, te weten de zonne-winterwende of in andere woorden, het jaarlijkse wintersolstitium. Letterlijk betekent solstitium ‘zonnestilstand’. Wij kennen dat jaarlijkse omslagpunt ook als het ‘midwinterpunt’ en we beleven dan de kortste dag en de langste nacht. Het wintersolstitium markeert het moment waarop het licht, na een periode van duisternis en verwijdering, terugkeert, sterker wordt, en de natuur doet herleven.

Bezinning met muziek, thema:
De verborgen wijsheid van Lao Tze

Waarom is de Tao Teh Tsjing van de verlichte leraar Lao Tze die 3000 jaar geleden leefde het meest vertaalde boek na de bijbel? Waarom zijn de 81 mystieke verzen ervan ook in deze tijd voor een spirituele zoeker toepasbaar? Luister daarvoor naar de podcast De verborgen wijsheid van Lao Tze voor informatie - inspiratie en contemplatie.

blur-1876100_1920.jpg

Bezinning met muziek, thema:
Verandering

Het enige in ons leven dat nooit verandert is dat alles steeds verandert.
Verandering is een basiswet op aarde maar het is wonderlijk dat
veel mensen zich ertegen verzetten als het even kan.
Dan is het vooral: ‘veranderen is voor anderen.’
Maar als je zelf niet wilt meebewegen mét het Leven,
dan wórdt je veranderd dóór het Leven.
Ieders innerlijke pad is als het ware een persoonlijke puzzel met 777 stukjes.
En omdat we allemaal anders zijn, moeten de puzzelstukjes ook in een andere volgorde gelegd worden.
Hoe dat gaat en of daar vingerwijzingen voor zijn?

Viooltjes Noverosa (1).jpg

Bezinning met muziek, thema:
De zonnewende in jezelf

Bomen zijn in volle tooi, bloemen staan prachtig in bloei en alles wat vrucht kan dragen, werkt aan een rijke oogst

 

Een hartelijke groet voor iedereen, nu we de langste dagen en de kortste nachten beleven.

Ontdek wat deze tijd rond de zonnewende voor je betekenen kan!

Bezinning met muziek, thema:
Op weg

Het eeuwige onvervulde zoeken. Hoeveel bomen, bergen, zeeën heeft de mensheid niet aan zich voorbij zien trekken? Wanneer komen we definitief ergens aan waar het goed is? Wij, mensen, hebben ons wie weet hoeveel incarnaties lang, naar buiten gericht: ons bewogen over de buitenrand van de cirkel, die van de tegenstellingen, van de wetten van opgaan, blinken en weer verzinken. En kregen we vroeg of laat niet het gevoel alles al eens eerder meegemaakt te hebben? Toch zijn we steeds op zoek naar blijvend geluk. Maar is dat wel op aarde te vinden?

Ode aan de eerste liefde SC-01_edited.jpg

Bezinning met muziek, thema:
Een ode aan de eerste liefde

.... Zoals het stille meer haar diepste grond heeft in een verborgen bron, die geen oog gezien heeft, zo heeft de liefde van een mens een nog diepere grond: de liefde van het ene begin van leven....

Ode aan de eerste liefde SC-01_edited.jpg

Bezinning met muziek, thema:
Een ode aan de eerste liefde

.... Zoals het stille meer haar diepste grond heeft in een verborgen bron, die geen oog gezien heeft, zo heeft de liefde van een mens een nog diepere grond: de liefde van het ene begin van leven....

podcast de 4 wijze ab_edited.jpg

Bezinning met muziek, thema:
De vierde wijze

Het bekende verhaal De vierde wijze geeft wel een heel bijzondere kijk op het paas- en kerstverhaal. Stel, je weet dat iets heel bijzonders gaat gebeuren in de mensheidsgeschiedenis. Daar had je deel aan kunnen hebben en je was er klaar voor. Maar het leven stelde andere uitdagingen. En je volgde je hart. Heb je nu je kans gemist? Het is een verhaal over geboren worden en sterven. Wat heb je gedaan met de tijd die ertussen lag? Dit zijn vragen die ook voor jou gelden. Wat ga jij doen als het leven je confronteert met andere eisen dan die waarop je je hebt voorbereid?

Bloem symbool boeddha.jpg

Bezinning met muziek, thema:
De vier edele waarheden van Boeddha

Boeddha: ‘Wat achter ons ligt of voor ons ligt is onbelangrijk ten opzichte van wat binnen in ons ligt’. Dat is een door ieder te ontsteken hartevuur dat anderen kan verwarmen en bijlichten op hun weg. Deze podcast ‘De vier Edele Waarheden van Boeddha’ neemt ons mee naar die ruimte waar allen zijn verbonden met allen.

water-g1513d6068_1920.jpg

Bezinning met muziek, thema: Eenheid en liefde

Eenheid en liefde de grondslag van het leven?

Maar waarom zie ik dat dan niet om me heen?' 

Het is een verborgen geschiedenis, waar we in deze podcast dieper op ingaan.

snow-1236245_1920 (1).jpg

Bezinning met muziek, thema:
Leven naar goede voornemens

Kent u dat gevoel van een goed voornemen, zo aan het begin van een nieuw kalenderjaar?

Het jaar strekt zich voor je uit, en je hebt bedacht dat je iets in jezelf of in je leven anders wilt gaan doen. Vanuit die goede intentie, die zich aan je opdringt als een lichte onrust of een tintelend gevoel van dadendrang, neem je het besluit om het dit jaar écht over een andere boeg te gooien. 

Bezinning met muziek, thema:
Brief aan de mensheid
Marsilio Ficino (1433-1499)

In deze podcast nemen we een fragment uit het brieven-boek van Marsilio Ficino. Ficino was een Italiaans wijsgeer uit de 15e eeuw en geestelijk volgeling van Pythagoras.

De mens is een groot wonder’, vormt de kern van zijn denken. Bij het vertalen ontdekte hij de mens als microkosmos en zag hoe het mogelijk was de verbinding tussen God, kosmos en mens te herstellen.

hand-1599898_1920.jpg

Bezinning met muziek, thema:
Tijd, heb je even?

De tijd, we kunnen niet zonder.

Onze hele dagindeling, ons agendabeheer, ons verleden en onze toekomst.

Dit laatste, ons verleden en onze toekomst, laat zich in allerlei vormen uitdrukken:

Weet je nog wel, vroeger was het anders, morgen, volgende week, daar heb ik nu even geen tijd voor, dat doe ik later nog wel.

Maar hoe laat begint later dan?

Bezinning met muziek, thema:
Morgen ben ik vrij

In onze gedachten zijn we het meest vrij.

We ervaren geen binding met de materie, zelfs niet met de tijd,

en kunnen dus vrij reizen: dichtbij en heel ver, in het heden,

verleden en in de toekomst. Onbegrensd wellicht?

Laten we dat eens onderzoeken.

Wat is geluk BZB juni, liggend zonder tekst.jpg

Werkelijke harmonie komt uit een andere wereld, vanuit een ander vibratieniveau.

Wat is geluk? Is het geluk bezitten wanneer iets meevalt? En is pech hebben dan een vorm van verlies? Geluk is een heel diepe, aangeboren innerlijke drang: want is niet iedereen op zoek naar geluk? 

DSC06245.JPG

Bezinning met muziek, thema:

De innerlijke richtinggever

Een duidelijke richting inslaan die aansluit bij een ontwakende bewustwording van iets nieuws, daar zijn we naar op zoek. Een innerlijke richtinggever, zou je het kunnen noemen, die ons aanspoort en helpt.

Deze gedachte is uitgangspunt van deze bezinning.

Iedere geestelijk ontwikkeling begint in het hart. In het hart, letterlijk en figuurlijk het centrum van je wezen, kan de geest ‘ontvonken’, kunnen geestelijke krachten binnenkomen. Het hart is, als het ware, de poort waardoor geestelijke energie in het bloed kan stromen.

innerlijke-roep.jpg

Er is een Liefde die groter is dan wat de mens van nature drijft. Zij wil zich aan ons openbaren, zij wil ons optillen tot haar lichtende wereld. Het is aan ons of wij haar toelaten in ons leven, of wij haar ruimte geven. Wat houdt ons tegen?

realisatie.png

‘Ik beweer dat waarheid een land zonder wegen is en dat je haar niet kunt benaderen via welke weg dan ook, niet door enige religie, door geen enkele leerstelligheid.’

Deze uitspraak van Krishnamurti is het uitgangspunt voor deze bezinning. 

banner_wie-ben-je.jpg

Richt je je op zuiverheid, liefde en kracht, dan zal een nieuw magnetisch stelselvrijheid in je kunnen krijgen. Deze gedachte is het uitgangspunt voor deze bezinning.

bottom of page