top of page
20221102_130532.jpg

Lid worden

Lid worden van het Gouden Rozenkruis

De School van het Gouden Rozenkruis bestaat uit een groep mensen die tracht door gezamenlijke
bezinning en door werk in het eigen innerlijk, deel te krijgen aan het universele leven, een leven dat
boven tegenstellingen uit gaat.


De School van het Gouden Rozenkruis is een gnostieke inwijdingsschool, dat wil zeggen dat deze
school een zorgvuldig en organisch ontwikkelde structuur kent, waarbinnen iemand de eigen
goddelijke, geestelijke kern leert kennen, ontwikkelen en ernaar kan gaan leven. Dit leven vanuit
eeuwigheidswaarden of vanuit ‘de geest’ biedt voor het eigen leven en ook voor de wereld om ons
heen een totaal ander en nieuw perspectief. Je kunt een inwijdingsschool naderen om kennis te
maken of om mee te doen. In beide gevallen nader je het geestelijke vuur, het Licht. Je nadert je
eigen diepste energie.


Ben je geïnteresseerd of geëngageerd? Wil je meedoen?
 
Wie een schip wil bouwen, kan het beste beginnen met bij de bemanning een verlangen naar de zee
te wekken
, zo schrijft Antoine de Saint-Excupéry, de schrijver van De kleine Prins. Wie een
hemelschip wil bouwen, wie de inwijdingsweg wil gaan, zal allereerst het verlangen naar het Ene
onuitsprekelijke, of God, moeten wekken. Op deze website, in de literatuur en in de centra van het
Rozenkruis vind je veel mogelijkheden om op dit verlangen, deze eigen inspiratie in te gaan en er
voeding aan te geven.
 
Je bent van harte welkom om als lid te onderzoeken en te ervaren wat het Rozenkruis is. Wil je voor
de wereld en de mensen iets betekenen, dan heb je iets nodig dat blijvende waarde heeft.

De School van het Rozenkruis put uit een rijke gnostieke bron en beschikt over brandpunten vol van lichtkracht.
Deze brandpunten, onze tempels, zijn van essentieel belang voor het geestelijke werk dat we – in
eenzelfde gerichtheid en streven – samen verrichten. Je vindt tempels bij twee conferentiecentra en
op 14 andere locaties in het land.

bottom of page