top of page

Gnosis...

Diep in ons ervaren we een onbestemd weten dat het leven dat wij nu leiden niet volledig is.

Ergens voelen we aan, intuïtief, dat er een hogere staat van leven mogelijk is.

Als een stille roep, als een aanmoediging, klinkt dit weten in ons.

Wat nu als we deze roep volgen gaan?

Hieronder vind je acht 'verkenningen' die je kennis laten maken met het gedachtegoed van het Gouden Rozenkruis.

20210510_154217.jpg

verkenning
1

De verbinding
tussen Rozenkruis en Gnosis

Gnosis schenkt ons inzicht in het mysterie van het leven. Als we ons openstellen voor haar verhelderend licht, zien we de weg voor ons.

Wij zijn als sterfelijke mensen verbonden met het vergankelijke, aardse leven. Maar via de geestvonk zijn we verbonden met het onvergankelijke leven. 

Een onsterfelijk beginsel in de mens

DSC06622.JPG

verkenning
2

innerlijke-roep.jpg

verkenning
3

De opdracht vervullen kan door: liefde die verlossing mogelijk maakt, kennis die een licht op het pad is en daad die het proces naar vrijheid realiseert.

De innerlijke roep en opdracht van de mens

Mens en microkosmos

Er is een ander leven dat ons aanraakt en heel dichtbij is, het is om én in ons: het is om ons als microkosmos en in ons als geestvonk.

verkenning
4

2022-12-01 11.45.10 kopie2.jpg

verkenning
5

Een hart dat geopend is voor de gnosis is een stil geworden hart. In zo’n hart kan de roep weerklank vinden.

Een geopend hart

Nieuw denken

Wil een ziel werkelijk leven, dan heeft zij een veld nodig waarin zij ademen kan en bewustzijn kan verkrijgen.

verkenning
6

realisatie.png

verkenning
7

Realisatie in het hier en nu

In het licht van de gnosis kunnen we door eenpuntige gericht te zijn op ons nieuwe levensdoel, leven zonder strijd en innerlijke harmonie bewaren.

Het pad van transfiguratie

Transfiguratie is een proces van verandering van de aardse naar de goddelijke mens, van de sterfelijke naar de onsterfelijke ziel.

verkenning
8

bottom of page