top of page
20220716_155939.jpg

Elearning

Kun je helpen?

Ondersteun het tot stand komen van alle activiteiten en de rijke inhoud van deze website.

Elearning module 1

Rozenkruis en gnosis

 

Gnosis...

Diep in ons ervaren we een onbestemd weten dat het leven dat wij nu leiden niet volledig is.

Ergens voelen we aan, intuïtief, dat er een hogere staat van leven mogelijk is.

Als een stille roep, als een aanmoediging, klinkt dit weten in ons.

Wat nu als we deze roep volgen gaan?

Hieronder vind je vier introductievideo's die gebaseerd zijn op de acht hoofdstukken van de elearning die je daaronder kunt vinden.

deel 1

deel 3

deel 2

deel 4

De gnosis is een innerlijk herkennen, een intuïtief weten, dat een proces op gang kan brengen naar een hogere vorm van leven.

Introductie
verkenningen

1

De verbinding
tussen Rozenkruis en Gnosis

Gnosis schenkt ons inzicht in het mysterie van het leven. Als we ons openstellen voor haar verhelderend licht, zien we de weg voor ons.

Wij zijn als sterfelijke mensen verbonden met het vergankelijke, aardse leven. Maar via de geestvonk zijn we verbonden met het onvergankelijke leven. 

Een onsterfelijk beginsel in de mens

DSC06622.JPG

2

innerlijke-roep.jpg

De opdracht vervullen kan door: liefde die verlossing mogelijk maakt, kennis die een licht op het pad is en daad die het proces naar vrijheid realiseert.

De innerlijke roep en opdracht van de mens

Mens en
microkosmos

Er is een ander leven dat ons aanraakt en heel dichtbij is, het is om én in ons: het is om ons als microkosmos en in ons als geestvonk.

4

3

Een hart dat geopend is voor de gnosis is een stil geworden hart. In zo’n hart kan de roep weerklank vinden.

Een geopend hart

5

Wil een ziel werkelijk leven, dan heeft zij een veld nodig waarin zij ademen kan en bewustzijn kan verkrijgen.

Nieuw
denken

Himalaya

6

realisatie.png

Realisatie in het hier
en nu

In het licht van de gnosis kunnen we door eenpuntige gericht te zijn op ons nieuwe levensdoel, leven zonder strijd en innerlijke harmonie bewaren.

7

Transfiguratie is een proces van verandering van de aardse naar de goddelijke mens, van de sterfelijke naar de onsterfelijke ziel.

Het pad van
transfiguratie

8

Elearning module 2
Tao en gnosis in vijf hoofdstukken

TAO en gnosis, de wijsheid van het midden

 

"De eeuwige Tao kan niet in woorden worden uitgedrukt. 
De eeuwige naam kan niet worden genoemd."

Zo begint het boek (in de vertaling van Kristoffer Schipper) van Laozi, beter bekend als de Daodejing of het Boek van de Tao en zijn innerlijke kracht. Net als de oude Chinese wijze Laozi gaan ook wij, Rozenkruisers, ervan uit dat er een universele wijsheid bestaat waarvan de essentie onnoembaar is. Toch zijn er in alle tijden steeds pogingen gedaan om ons iets van die wijsheid te laten proeven. Steevast wordt er dan verwezen naar de innerlijke bron in het eigen hart.

 

bottom of page