top of page

18 oktober   |   diverse locaties

20220716_160434.jpg

Bezinning

18 april   |   20.00 uur

earth.jpg

Heilige aarde

Wat heeft de wereld nu nodig? Wat vraagt zij van ons? Gaat het erom goed voor de aarde te zorgen? Bewuste keuzes te maken? Schade te herstellen? Of gaat het om iets wezenlijkers?

 

Om ons heen zoekt de mensheid naar duurzaamheid in een onzekere tijd waarin velen zich zorgen maken om de natuur, het klimaat en de leefbaarheid van onze planeet. Maar is de zoektocht van de mens naar duurzaamheid niet eigenlijk van alle tijden? Zijn we niet altijd op zoek geweest naar een sleutel om aan de tijdelijkheid van ons bestaan te ontstijgen? Iedere keer wanneer we geconfronteerd worden met de begrenzingen van ons leven op aarde, versterkt dat het verlangen naar vrijheid, los van de wetmatigheden van ruimte en tijd. Is dat niet de kern van de universele zoektocht naar duurzaamheid: een zoektocht naar vrijheid, naar eeuwigheid, naar het wezenlijke dat aan ons bestaan ten grondslag ligt? Een zoektocht naar een nieuwe, heilige aarde, een goddelijke natuur. Inayat Khan zei: ‘Heel de natuur is het handschrift van God, als mensen het maar konden lezen. Als de mensen het leven en zichzelf maar zouden bestuderen in al hun nuances, het opmerkzaam zouden beschouwen.’ Het is aan ons om dat handschrift te lezen en het wezenlijke daarin te herkennen. Dit wezenlijke kunnen wij iedere dag onderzoeken en bestuderen en tot het middelpunt maken van de zoektocht in ons leven. Dan wordt dit wezenlijke tot de duurzaamheid in onszelf.

 

Wil je je hierop bezinnen, kom dan naar de bijeenkomst van dinsdag 19 april.

Kies hier een locatie om je aan te melden:

 

Alkmaar: 18 april, 20.00 uur

Arnhem: 18 april, 20.00 uur

Bergen op Zoom: 18 april, 20.00 uur

Enschede: 18 april, 20.00 uur

Groningen: 18 april, 20.00 uur

Haarlem: 18 april, 10.00 uur

Hilversum: 18 april, 20.00 uur

Hoorn: 19 april, 20.00 uur

Maastricht: 18 april, 20.00 uur

Rotterdam: 18 april, 20.00 uur

Utrecht: 18 april, 20.00 uur

Datum volgende bezinningen:

30 mei 2023

27 juni 2023

Wat is een bezinning?

bottom of page