top of page
20221102_135014.jpg

Opgeven als lid

Praktische informatie over het lid worden


Tijdens het lidmaatschap wordt deze individuele weg in vrijheid en met gelijkgestemden gegaan
vanuit het idee dat wij weliswaar allemaal verschillende individuen zijn, maar naar bewustzijn deel
uitmaken van een collectief. In dat collectief kunnen we elkaar tot hulp zijn. Als je het lidmaatschap
overweegt, dan vind je hieronder praktische informatie.
 
Het lidmaatschap biedt de mogelijkheid tot deelname aan de volgende activiteiten:
 
Lokale, maandelijkse activiteiten:

- Thema-avonden met uitwisseling
- Tempeldiensten op zondagochtend of dinsdagavond
- Gespreksbijeenkomsten
- Alle andere op deze website aangekondigde activiteiten, zoals de bezinningen,
   lezingen en de cyclus innerlijke bron

 
Landelijke activiteiten:

- Tempeldiensten op zondagavond in Haarlem of in andere (regionale) centra van het
   Rozenkruis

- Vernieuwingsconferenties of conferentiedagen op het conferentiecentrum Renova
   te Bilthoven of Noverosa te Doornspijk. Hierbij ligt de nadruk op de verschillende
   tempeldiensten die er zijn op die dagen. De prijs is € 90,- voor een weekend en € 50,-
   voor een conferentiedag.

 
De contributie voor leden bedraagt € 20,- per maand, inclusief het abonnement op … dat periodiek
verschijnt. Voor jongeren/studenten tot 25 jaar geldt een gereduceerd contributiebedrag van € 10,-
per maand.
 
De activiteiten van het Rozenkruis worden tegen kostprijs en zonder winstoogmerk aangeboden en
de activiteiten worden door vrijwilligers georganiseerd.
 
Voor meer informatie: neem gerust contact op met het landsbestuur,
via e-mail: landsbestuur@rozenkruis.nl

Aanmelden is alleen mogelijk als je 18 jaar of ouder bent.

Je aanmelding is verzonden!

bottom of page