top of page
2022-12-01 11.45_edited.jpg

Innerlijke Bron

Vijf innerlijke bron bijeenkomsten
Leven in eenheid, vrijheid en liefde

Voor idealen leven we.

 

Iedereen heeft wel iets waar hij of zij naar streeft, naar op zoek is of naar verlangt. Idealen inspireren ons, ze geven ons levensenergie, hoop en moed. Ze stuwen ons voort op onze levensweg en geven er betekenis aan.

 

Nu zijn er veel idealen te noemen, persoonlijke die ons als individu beroeren, maar ook meer algemene door iedereen te herkennen idealen. Deze laatste zijn zo algemeen menselijk, dat je ze universeel zou kunnen noemen. Het zijn kernwaarden die ons aanspreken, hoe verschillend de individuele invulling ervan ook kan zijn.

 

Enkele van die diep menselijke idealen willen we samen gaan verkennen in de bijeenkomsten van de Innerlijke bron, die als titel heeft: Leven in eenheid, vrijheid en liefde. Wat spreekt ons hierin aan? Wat zien we voor ons om dit te realiseren? Hoe doen we dat? En een andere vraag: is het misschien niet wat utopisch zo’n hoog ideaal nastreven? Een droom, weliswaar mooi en uitnodigend, maar niet te realiseren?

 

Een wedervraag zou kunnen zijn: waar komt die droom dan vandaan? Waarom blijven we ernaar verlangen? Omdat we diep van binnen beseffen dat er iets als eenheid, vrijheid en liefde moet bestaan! Omdat we het ons kunnen voorstellen, daarom alleen al. Ook al is het misschien niet eenvoudig, het is zeker de moeite waard een poging te wagen.

 

Doe je mee? Samen willen we antwoorden zoeken die kunnen helpen idealen te verwezenlijken!

Cursus Innerlijke bron: dinsdag 11 april om 20.00 uur

Op sommige locaties op vrijdag om 10.00 uur

Volgende bijeenkomsten: 25 april, 9 mei en 23 mei op diverse locaties, gevolgd door een vijfde bijeenkomst op zondag 4 juni van 13.30 – 16.30 uur in het J. van Rijckenborgh centrum in Haarlem.

Kosten € 30,- (incl. teksten en bijeenkomst in Haarlem)

Kies hier een locatie om je aan te melden:

Alkmaar: 7 april, 20.00 uur

Alkmaar: 11 april, 20.00 uur

Arnhem: 11 april, 20.00 uur

Arnhem: 14 april, 13.30 uur

Bergen op Zoom: 11 april, 20.00 uur

Bergen op Zoom: 14 april, 10.00 uur

Eindhoven: 11 april, 20.00 uur

Eindhoven: 14 april, 10.00 uur

Enschede: 11 april, 20.00 uur

Groningen: 11 april, 20.00 uur

Haarlem: 18 april, 20.00 uur (datum is veranderd van 11 april naar 18 april)

Hilversum: 11 april, 20.00 uur

Hoorn: 11 april, 20.00 uur

Maastricht: 11 april, 20.00 uur

Noverosa: 11 april, 20.00 uur

Rotterdam: 11 april, 20.00 uur

Utrecht: 11 april, 20.00 uur

Tekstfragment

 

De eerste bijeenkomst staat in het teken van: Leven in eenheid.

Hierbij een kort citaat uit de tekst:

Wat is menselijk gezien voor ons kwaliteit? Wat doe er echt toe in het leven? Hoe kunnen wij zo leven dat de essentie van het leven naar boven komt? Hoe scheppen wij een harmonisch eigen leven?
In principe is een mens een schepper in ontwikkeling, een leerling- schepper. Elk mens heeft scheppende vermogens, maar hij weet nog niet goed hoe hij die vermogens gebruiken kan. In feite is alles wat je doet, zegt of denkt, ja zelfs wat je voelt, een scheppende handeling, want je creëert iets. En als schepper, ben je verbonden met je scheppingen en ook verantwoordelijk voor de gevolgen ervan. Ook als je onnadenkend gehandeld, gedacht of gesproken hebt.

Het geheel van deze al dan niet prettige ervaringen kan ons bewust maken van onze huidige levensstaat, met zijn wisselende en vaak onvolkomen kanten. Dit bewust worden van het onvolmaakte kan tegelijkertijd het verlangen naar het wel volmaakte oproepen. Op een gegeven moment raken we uitgeprobeerd ‘de hemel op aarde te vestigen’, zonder dat het verlangen dat daaraan ten grondslag zit, minder wordt. Een besef groeit langzaam, dat het onze roeping is om te streven, de onvolmaaktheid op te heffen op een heel ander niveau, namelijk op een zieleniveau.

Als we dat beseffen gaan, voelen we ons een beetje een vreemdeling in deze wereld, voelen we ons soms ontheemd in de drukke bedoening van ons alledaagse leven. We gaan op zoek naar een nieuwe en meer essentiële invulling van ons leven. We ervaren dit vermoeden van iets essentiëlers als een soort van heimwee naar een ‘betere wereld’.

Zo kan een onbepaald verlangen ontstaan naar iets dat we innerlijk als bekend vermoeden, maar waar we van afgesloten zijn. Iets waar we naar terug willen gaan. Door het leven te leven met al zijn ups-and- downs, kan er op een gegeven moment een opening in ons ontstaan, een opening waar licht doorheen kan vallen. Leonard Cohen zingt:

There is a crack in everything; that’s how the light gets in.

Via een barst in ons pantser wordt het hart getroffen door het ‘ene licht’ en raakt het een verlangen aan, een diepgevoeld verlangen naar een-zijn met ‘het Ene’, met het licht. Een heimwee dat niet meer te stillen valt, inspireert ons het innerlijke roer om te gooien en ons toe te wenden tot dat licht.

bottom of page