top of page
image-from-rawpixel-id-3848084-low-2-jpeg.jpg

Innerlijke Bron

Vijf innerlijke bron bijeenkomsten
Een innerlijke weg voor deze tijd
Het Gouden Rozenkruis in de 21ste eeuw

Ken je dat gevoel van grote verwondering? Alsof je opnieuw kijkt met de ogen van een kind. Verwondering maakt je stil. In dat gevoel van verwondering kun je je ineens bewust worden verbonden te zijn. Verbonden met al het leven om je heen, met het Al zelf, met de gehele werkelijkheid. En wellicht zelfs een werkelijkheid achter de zintuigelijk waarneembare wereld. Heb je dat weleens ervaren? In die momenten groeit er een aanvoelen dat we een 'thuis' hebben 'dat niemand toebehoort'. Een ‘thuis’ dat zich niet op een gefixeerde plaats bevindt en dat je niet hoeft te winnen, omdat het geestelijk is, het ‘denkend hart’ van alles en iedereen.

Een vermoeden echter is nog niet hetzelfde als ‘vaste grond’ of ‘van binnenuit weten’. Daar is nog een aanvullend proces voor nodig. Een proces dat bij grote mystici, vrije denkers en visionaire kunstenaars door de eeuwen heen bekend was en is. Een proces dat in alle belangrijke spirituele geschriften beschreven staat. Zo ook bij de klassieke rozenkruisers. Zich baserend op de gnostiek-hermetische filosofie die als een spirituele schat werd meegevoerd uit de Egyptische, joodse en Griekse smeltkroes van rond het begin van onze jaartelling, introduceerden de klassieke rozenkruisers op tastbare wijze hun grootse gedachtegoed in de westerse wereld. Zij deden dat begin 17de eeuw met de publicatie van de Rozenkruismanifesten. Precies 100 jaar geleden werden ook de oprichters van de School van het Gouden Rozenkruis, Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, door deze impuls geïnspireerd. En nu, 100 jaar later, heeft deze spirituele schat een moderne vorm gekregen.

Innerlijke bron 2024

Een innerlijke weg voor deze tijd 

met als inspiratiebron het Gouden Rozenkruis – 100 jaar

 

Wat kan het Rozenkruis betekenen voor jouw innerlijke weg? Kan het helpen jouw ‘geestelijke thuis’ te vinden? Kom en onderzoek het op de vijf bijeenkomsten van de Innerlijke bron.

Programma op dinsdagavond om 20.00 uur

Innerlijke bron: dinsdag 12 maart, 26 maart, 9 april en 23 april op diverse locaties.

Programma op vrijdagochtend om 10.00 uur

Innerlijke bron: vrijdag 15 maart, 29 maart, 12 april en 26 april

Zondag 5 mei is er een afsluitende bijeenkomst in het J. van Rijckenborgh-centrum te Haarlem.

Kosten € 30,- (vijf bijeenkomsten en teksten)

 

In de vijf hoofdstukken van de Innerlijke bron staan we stil bij een innerlijke weg die elk mens kan gaan. Er is een innerlijke bron, waaruit ieder mens kan putten. Wat we hier – vanuit de optiek van het Gouden Rozenkruis – aan je voorleggen, is waar je de inspiratie kunt vinden om deze weg ook daadwerkelijk te gaan.

In het eerste hoofdstuk, waarvan de titel luidt: ‘Omkering naar de metgezel in je’, wordt aangegeven dat we op dit moment in een perfecte storm terechtgekomen zijn, een die ons op onze maatschappelijke en individuele fundamenten doet schudden maar tegelijk een uitweg biedt voor degenen die de metgezel in zichzelf ontdekken. De metgezel die ook liefde wordt genoemd.

In het tweede hoofdstuk ‘De zeggingskracht van symbolen’ spreken we over het symboolvan het Gouden Rozenkruis: de cirkel met de punt in het midden en de driehoek. Het vierkant komt in een volgend hoofdstuk ter sprake. In al hun eenvoud drukken deze symbolen het volgende uit: de oorsprong van het leven, de lichtvonk in een mens en het pad terug naar de oorsprong.

 

In het derde hoofdstuk, met als titel ‘Werken met het licht op het vierkant van bouw’, staat de vraag centraal: hoe gaan we die innerlijke weg verder uitwerken? Wat staat ons nu te doen? Wat betekent het om de kennis en inzichten die we tot nu toe hebben besproken in de praktijk te brengen in ons leven? Dit doen we door te werken aan het ‘vierkant van bouw’ met als vier te verwezenlijken kernwaarden: groeps­eenheid, eenpuntige gerichtheid, strijdloosheid en harmonie.

 

Omdat de School van het Gouden Rozenkruis in 2024 honderd jaar bestaat, staan we in hoofdstuk vier, getiteld ‘Honderd jaar School van het Gouden Rozenkruis’, stil bij de tijd van het ontstaan, bij een aantal belangrijke ontwikkelingen die gekleurd zijn door de tijd waarin ze plaatsvonden, en hoe de rozenkruisers zich nu manifesteren. Het belangrijkste daarbij is aan te sluiten bij de impuls die uitgaat van het Licht. Deze heeft als de boodschap: ‘kom terug’. Kom terug naar de wereld van de eeuwigheid, naar de wereld van de eeuwige wording.

 

In het afsluitende vijfde hoofdstuk: ‘Wat is de essentie van een geestesschool?’ komen we tot de hoofdzaak. Ons doel, hier in ons aardse bestaan, is bewustwording van onszelf en van de Ander, en het zoeken naar verbinding met de Ander, met het Andere. Het begint bij het individu, het werkt met en door de groep van zoekers, maar in uiteindelijke zin gaat het om de verheffing, de vergeestelijking van de hele mensheid.

Kies hier een locatie om je aan te melden:

Alkmaar: 12 maart, 20.00 uur

Amsterdam: 12 maart, 20.00 uur

Arnhem12 maart, 20.00 uur

Bergen op Zoom: 12 maart, 20.00 uur

Bergen op Zoom: 15 maart, 10.00 uur

Eindhoven: 12 maart, 20.00 uur

Eindhoven: 15 maart, 10.00 uur

Enschede: 12 maart, 20.00 uur

Groningen: 12 maart, 20.00 uur

Haarlem: 12 maart, 20.00 uur

Hilversum: 12 maart, 20.00 uur

Hoorn: 12 maart, 20.00 uur

Maastricht: 12 maart, 20.00 uur

Noverosa: 12 maart, 20.00 uur

Rotterdam: 12 maart, 20.00 uur

Rotterdam: 15 maart, 10.00 uur

Utrecht12 maart, 20.00 uur

bottom of page