20210512_174115_edited.jpg

Volg de kathaarse voetstappen

hun wijsheid
en levenshouding

Webinars

Zo’n acht eeuwen geleden bloeide het katharisme. ‘Goede christenen’ noemden de katharen zichzelf en ze waren verenigd in hun ‘kerk van liefde’. Deze zuivere spirituele beweging was geënt op de wortels van het oerchristendom en gnostieke tradities. God is Liefde: in deze drie woorden kan de kathaarse religie beknopt samengevat worden.

De katharen gingen ervan uit dat ieder mens een wezen is van twee werelden: enerzijds de voor iedereen waarneembare wereld, anderzijds de oorspronkelijke, goddelijke wereld. Het vrijmaken van de in het eigen wezen aanwezige, goddelijke lichtkern is het doel. Ieder mens heeft het in zich om een volmaakte te worden, een parfait of parfaite te worden, zoals de katharen dat noemden. Vrouwen hadden een sleutelpositie binnen het katharisme en werden als gelijkwaardig aan de man beschouwd.

 

Was het de onkreukbaarheid van de parfaits en parfaites, hun puurheid en eenvoud, hun respect voor mens en dier, hun absolute toewijding aan het gekozen levensdoel die indertijd velen tot navolging inspireerden? En als we deze vraag naar deze tijd verplaatsen: wat is het toch dat ook nu nog een onvermoede snaar in ons wezen doet aanslaan? In deze cursus doen we een poging om hierop een antwoord te vinden.

Doe mee aan de webinars

 

Volgende webinars:

maandag 16 mei 20.00 uur:

De rol van de vrouw in het katharisme

maandag 30 mei 20.00 uur

Het Witte Eiland, het gebied van het eeuwig zuivere

Deelname aan webinars is anoniem en gratis.

Ter voorbereiding kun je hier de hoofdstukken downloaden als pdf:

Kijk het eerste webinar van deze reeks hier terug:

Kijk het tweede webinar van deze reeks hier terug:

Kijk het derde webinar van deze reeks hier terug: