top of page
20221102_135200.jpg

Inspiratieavonden

Werd Jesus geboren aan de Nijl?

Verzorgd door Tjeu van de Berk

19 december  | 20.00 uur

De innerlijke weg

Alle wereldreligies en belangrijke wijsheidsstromingen kennen een uiterlijke en een innerlijke weg. Jezus bijvoorbeeld sprak in gelijkenissen. Hij gebruikte daarvoor alledaagse, herkenbare en begrijpelijke situaties uit het (boeren)leven en de natuur. De letterlijke betekenis van de gelijkenissen was begrijpelijk voor de massa, de diepere, verhulde betekenis was voor de ingewijden bedoeld.

Mensen die de diepe zin proberen te begrijpen van de verhalen en kennis uit de verschillende wijsheidsstromingen volgen een innerlijk pad. De verhalen en de personages die in gelijkenissen voorkomen, gaan over henzelf en hebben hun iets te vertellen. Waar begint de innerlijke weg en hoe kun je je op die weg richten? Wat betekent het voor een mens om een dergelijk pad centraal te stellen in zijn leven? Valt er over die weg iets te zeggen dat universeel is, voor alle mensen en ook wereldgodsdiensten geldig?

 

We onderzoeken het in een negendelige serie inspiratieavonden met als overkoepelende titel: ‘De innerlijke weg’. We staan stil bij de innerlijke weg in de Veda's uit de hindoeïstische traditie, in het taoïsme van het oude China, in de hermetische traditie van Egypte, in het jodendom, het christendom en de Islam. We onderzoeken hoe mensen die samen een innerlijke weg volgen in harmonie kunnen samenleven, en tot slot belichten we de innerlijke weg van de School van het Rozenkruis. Met iedere avond een andere spreker. 

19 december

Werd Jesus geboren aan de Nijl?

Verzorgd door Tjeu van den Berk.

 

De ontstaansgeschiedenis van de christelijke mythen begint in het Oude Egypte…

Auteur Tjeu van de Berk neemt ons mee terug naar de oorsprong van die geschiedenis.

 

Op dinsdag 19 december is de volgende interactieve inspiratieavond in een serie van negen rond het overkoepelende thema 'De innerlijke weg'.

Adres:

Embassy of the Free Mind, Keizersgracht 123, 1015 CJ AMSTERDAM

Volgende Inspiratieavonden:

16 januari

20 februari

19 maart

16 april

21 mei

bottom of page