79_edited.jpg

Inspiratieavonden

De transformerende kracht

van

mythen, verhalen en symbolen

20 december | 20.00 uur
Verhalen over de geboorte van het licht in jezelf
door André de Boer

Tien inspiratieavonden, georganiseerd door de School van het  Gouden Rozenkruis. Steeds met een andere benadering van het overkoepelende thema, iedere maand een andere spreker. André de Boer, auteur van onder andere het boek Spirituele Kerst, handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en oud en nieuw ontsluit deze avond het innerlijk begrip van verhalen over de geboorte van Jezus, en daarmee over de geboorte van het licht in jezelf. Hij doet dat aan de hand van de twaalf schilderijen van Rembrandt over de geboorteverhalen in de evangelies van Mattheüs en Lucas.

Verhalen over de geboorte van het licht in jezelf.

Over sommige grote wijsheidleraren uit het verleden zijn er oude verhalen over hun geboorte. Denk aan Krishna, Mozes, Boeddha, Lao Zi, Johannes de Doper en Jezus. Daarbij is het van belang te

beseffen dat verhalen in heilige geschriften over de geboorte van grote ingewijden geen reportages zijn van hun feitelijke geboorte, maar vertellingen die tot uitdrukking brengen hoe vanaf het begin al duidelijk was dat het kind zou uitgroeien tot een invloedrijke persoon die een grote spirituele opdracht zou gaan vervullen. Ook staan veel van zulke geboorteverhalen symbool voor de geestelijke geboorte die in jezelf kan plaatsvinden.

Adres:

Embassy of the Free Mind, Keizersgracht 123, 1015 CJ AMSTERDAM

Zet in je agenda:

17 januari 2023

21 februari 2023

21 maart 2023

18 april 2023

16 mei 2023

20 juni 2023