top of page
20221102_135200.jpg

Inspiratieavonden

De innerlijke weg van het Rozenkruis

verzorgd door Hans Manson

witte roos met druppels.jpeg.jpeg
dinsdag 21 mei  | 20.00 uur

De innerlijke weg

Alle wereldreligies en belangrijke wijsheidsstromingen kennen een uiterlijke en een innerlijke weg. Jezus bijvoorbeeld sprak in gelijkenissen. Hij gebruikte daarvoor alledaagse, herkenbare en begrijpelijke situaties uit het (boeren)leven en de natuur. De letterlijke betekenis van de gelijkenissen was begrijpelijk voor de massa, de diepere, verhulde betekenis was voor de ingewijden bedoeld.

Mensen die de diepe zin proberen te begrijpen van de verhalen en kennis uit de verschillende wijsheidsstromingen volgen een innerlijk pad. De verhalen en de personages die in gelijkenissen voorkomen, gaan over henzelf en hebben hun iets te vertellen. Waar begint de innerlijke weg en hoe kun je je op die weg richten? Wat betekent het voor een mens om een dergelijk pad centraal te stellen in zijn leven? Valt er over die weg iets te zeggen dat universeel is, voor alle mensen en ook wereldgodsdiensten geldig?

 

We onderzoeken het in een negendelige serie inspiratieavonden met als overkoepelende titel: ‘De innerlijke weg’. We staan stil bij de innerlijke weg in de Veda's uit de hindoeïstische traditie, in het taoïsme van het oude China, in de hermetische traditie van Egypte, in het jodendom, het christendom en de Islam. We onderzoeken hoe mensen die samen een innerlijke weg volgen in harmonie kunnen samenleven, en tot slot belichten we de innerlijke weg van de School van het Rozenkruis. Met iedere avond een andere spreker. 

 

Dinsdag 21 mei

De innerlijke weg van het Rozenkruis

door Hans Manson

 

Hans Manson voelt zich innerlijk vaak nog steeds als een kind: op zoek naar het grote waarom, vanuit een verwondering over het leven. Geen zoektocht in dikke boeken of moeilijke theorie, maar meer met een open hart en zonder veel ego. 
Tevens is hij van jongs af aan verbonden met het Rozenkruis en hij vertelt deze avond over hoe hem dit helpt, welke innerlijke weg het Rozenkruis ontsluit en hoe dit voor hem werkt. Ook dit met zo weinig mogelijk moeilijke woorden, maar in een open ontmoeting vanuit herkenning en vriendschap.

Adres:

Embassy of the Free Mind, Keizersgracht 123, 1015 CJ AMSTERDAM

bottom of page