top of page
image-from-rawpixel-id-3848084-low-2-jpeg.jpg

Podcasts

Een innerlijke weg voor deze tijd

- Het Gouden Rozenkruis in de 21ste eeuw -

We willen graag stilstaan bij een innerlijke weg die elk mens kan gaan. Wat we hier – vanuit de optiek van het Gouden Rozenkruis – aan je voorleggen, is waar je de inspiratie kunt vinden om deze weg ook daadwerkelijk te gaan.

In de eerste podcast, waarvan de titel luidt: ‘Omkering naar de metgezel in je’, wordt aangegeven dat we op dit moment in een perfecte storm terechtgekomen zijn, een die ons op onze maatschappelijke en individuele fundamenten doet schudden maar tegelijk een uitweg biedt voor degenen die de metgezel in zichzelf ontdekken. De metgezel die ook liefde wordt genoemd.

bottom of page