top of page

Het tijdschrift LOGON richt zich tot mensen die op zoek zijn naar de zin van hun leven. Zij publiceert bijdragen van auteurs die op een of andere manier geraakt zijn door deze vraag naar zingeving en dat bezien vanuit een universele dimensie.

Neem een mens zoals jezelf bent, met je lichaam, je verstand en je gevoel. En stel je voor dat zich dat binnen een bolvorm bevindt. Net zoals bij een parel zet zich steeds weer een nieuw laagje af op het oude oppervlak, komt er steeds iets bij. Wat je 'ik' noemt is de buitenkant, het buitenste laagje. Het bestaat uit een oneindige verzameling van punten, elk punt precies even ver verwijderd van het middelpunt ....

In wijsheidstaal wordt wel eens gesproken tot de leerling: 'Richt u naar het hart van de aarde.' De uitspraak verbindt menselijk bewustzijn met de planeet waarop we wonen.
In wat volgt, kun je eerst iets nieuws ontdekken over de aarde. Later in het artikel wordt die ontdekking verbonden met de menselijke realiteit en de opdracht aan het menselijk bewustzijn.

Plotseling sprong een klein straaltje geluk op vanuit een rustige plek in zijn hart en eindigde in een glimlach. Een nieuwe frisheid wervelde om hem heen. Van der Vloot begreep opeens het hele plaatje: hij had niet gekregen wat hij wilde, maar wat hij nodig had! Er was een illusie verdwenen, met achterlating van een gelukkig gevoel op een plek die hij niet eerder had ontdekt. Het was geluk van een onbekende kwaliteit, zó anders…

Georg Trakl schrijft:

 

In de eenzame uren van de geest

is het mooi om de zon in te gaan,

langs de gele muren van de zomer.

Zacht klinken de stappen in het gras. Maar altijd slaapt

de zoon van Pan in het grijze marmer.

 

Wanneer ik teksten als deze in mij laat doorklinken, openen zich mijn zintuigen. En ik voel: ‘In mij is ruimte voor een tweede, tijdloos uitgebreid leven.’

Het meesterwerk "De Profeet" van de Libanese dichter, filosoof en kunstenaar Khalil Gibran is door Tiny Fisscher speciaal voor kinderen vertaald. Het boek neemt kinderen serieus en nodigt uit om zelf na te denken.

De ontdekking van irrationale getallen stelde wiskundigen voor filosofische vragen met betrekking tot de aarde en het universum. Tot welke werkelijkheid behoren eigenlijk irrationale getallen? Van pi zeggen we dat het een transcendent getal is. Het irrationale getal symboliseert de punt in het midden van cirkel en vierkant, het ene punt van waaruit transcendentie mogelijk is, onwerkelijk voor de wereld omdat het aan het aardse ontstijgt, maar voor geestzoekenden de hoogste werkelijkheid. 

Vriendschap reikt over tijd en ruimte heen. Twee vrienden die elkaar lange tijd niet gezien hebben, gaan verder met het gesprek waar zij gebleven zijn. We spreken wel van ‘sterke vriendschapsbanden’, tegelijkertijd is vriendschap uiterst kwetsbaar, subtiel ook. Een onzichtbaar, ongrijpbaar fluïde, een klank of vibratie die mensen naar elkaar toe doet trekken. Een gelijkstemmigheid. Een gecompliceerd patroon van lijnen dat van de een naar de ander loopt.

Het bijzondere van verhalen is dat zij ons hart rechtstreeks aanspreken. Zij zijn gelaagd te lezen. Zij kunnen een diep innerlijk weten vertolken en een dieper bewustzijn in ons aanraken dan het dagelijkse. In deze podcast beluister je een verhaal uit het boeddhisme. Het is het verhaal van een koning die van jagen houdt. Maar meer nog over een edel hert. Herken je in het edel hert de boeddhanatuur, de innerlijke lichtkern in je hart waarin de geest van eenheid spreekt? Dan wordt het jouw verhaal. Wat jagen wij allemaal na in ons leven?

Neem een mens zoals jezelf bent, met je lichaam, je verstand en je gevoel. En stel je voor dat zich dat binnen een bolvorm bevindt. Net zoals bij een parel zet zich steeds weer een nieuw laagje af op het oude oppervlak, komt er steeds iets bij. Wat je 'ik' noemt is de buitenkant, het buitenste laagje. Het bestaat uit een oneindige verzameling van punten, elk punt precies even ver verwijderd van het middelpunt ....

Er is de mensen verteld dat dit het Elfde Uur is, nu moet u teruggaan en de mensen vertellen dat dit het Uur is. En let op de volgende dingen... Waar woont u? Wat doet u? Welke relaties onderhoudt u? Bent u in de juiste relatie? Waar is uw water? Ken uw tuin. Het is tijd om uw waarheid te spreken. Creëer uw gemeenschap. Wees goed voor elkaar.

bottom of page