top of page
2012-02-11 19.06.57.jpg

Podcasts Logon

Het tijdschrift LOGON richt zich tot mensen die op zoek zijn naar de zin van hun leven. Zij publiceert bijdragen van auteurs die op een of andere manier geraakt zijn door deze vraag naar zingeving en dat bezien vanuit een universele dimensie.

flower-4875907_1920 (1).jpg

Een artikel uit het tijdschrift LOGON,
thema: 
Vriendschap is een wonderlijk weefsel

Vriendschap reikt over tijd en ruimte heen. Twee vrienden die elkaar lange tijd niet gezien hebben, gaan verder met het gesprek waar zij gebleven zijn. We spreken wel van ‘sterke vriendschapsbanden’, tegelijkertijd is vriendschap uiterst kwetsbaar, subtiel ook. Een onzichtbaar, ongrijpbaar fluïde, een klank of vibratie die mensen naar elkaar toe doet trekken. Een gelijkstemmigheid. Een gecompliceerd patroon van lijnen dat van de een naar de ander loopt. Een wonderlijk weefsel van oude verbindingen waarin nieuwe geweven worden, waar hier en daar knooppunten oplichten.

Podcast mei zonder symbool.jpg

Een artikel uit het tijdschrift LOGON,
thema:   
Wat jagen wij allemaal na in ons leven?

Het bijzondere van verhalen is dat zij ons hart rechtstreeks aanspreken. Zij zijn gelaagd te lezen. Zij kunnen een diep innerlijk weten vertolken en een dieper bewustzijn in ons aanraken dan het dagelijkse. In deze podcast beluister je een verhaal uit het boeddhisme. Het is het verhaal van een koning die van jagen houdt. Maar meer nog over een edel hert. Herken je in het edel hert de boeddhanatuur, de innerlijke lichtkern in je hart waarin de geest van eenheid spreekt? In de dromen van de koning het verlangen van je ziel, in de koning en zijn rijk jezelf? Dan wordt het jouw verhaal. Wat jagen wij allemaal na in ons leven?

druppel,subtiel,stil,mooi,kwetsbaar (2).jpg

Een artikel uit het tijdschrift LOGON,
thema:
   De navelstreng doorgesneden
Overdenkingen van verbinding

Neem nu, stel je voor, een mens, jijzelf, met jouw stoffelijke lichaam, met je psychologische ondergronden, je verstand, je voelen, totaal, compleet jij. Deze complete mens is als een bol, hard, niet vervormbaar. De bol is gegroeid als een parel: telkens zet een nieuwe laag zich af op het oude oppervlak, elk nieuw oppervlak iets verder verwijderd van het middelpunt. Wat je 'ik' noemt is de buitenkant, het huidige buitenoppervlak van de bol: een oneindige verzameling punten, elk precies even ver verwijderd van het middelpunt....

dream-catcher-4064206_1920.jpg

Een artikel uit het tijdschrift LOGON,
thema:
Wij zijn degenen waarop het wachten was.
Profetie van de Hopi-Ouden, 8 juni 2000

Er is de mensen verteld dat dit het Elfde Uur is, nu moet u teruggaan en de mensen vertellen dat dit het Uur is. En let op de volgende dingen... Waar woont u? Wat doet u? Welke relaties onderhoudt u? Bent u in de juiste relatie? Waar is uw water? Ken uw tuin. Het is tijd om uw waarheid te spreken. Creëer uw gemeenschap. Wees goed voor elkaar.

PODCAST ONTMOETEN IS GELUK.jpg

Een artikel uit het tijdschrift LOGON,
thema:
Ontmoeten is geluk

Ontmoetingen vormen een onmisbaar enzym voor iedere vriendschap. Zonder ontmoetingen, zonder fysieke nabijheid verpietert vriendschap. “Ontmoeten is geluk”, is in Macedonië een geliefd spreekwoord.

bottom of page