top of page
strook handgeverfd groen goud smal extra-4.jpg

Podcasts gnostieke blik op het leven

Gnosis is zelfkennis van het goddelijke element dat in je hart besloten ligt.

Deze zelfkennis biedt een nieuwe blik op het leven. Deze podcasts nemen je mee in diverse onderwerpen vanuit deze blik.

We hebben vijf lichamelijke zintuigen: ogen, oren, neus, mond en tast.

We vertrouwen op onze zintuigen. We gaan ervan uit dat zij ons waarschuwen voor gevaar, genot schenken, ons tot hulp zijn bij het nemen van de juiste beslissing, kortom dat onze zintuigen ook zin hebben. Maar wat is nou eigenlijk de zin van deze tuigen?

Stilte. Verstilling.

Stilte is voor veel mensen een bron van inspiratie. Het resultaat van die inspiratie gieten zij in woorden die zij vervolgens verkondigen. Dat is dan meteen ook het einde van de stilte. Vanuit de stille bron heeft inspiratie een bedding nodig om ongestoord te kunnen stromen. Wij kunnen zelf die bedding zijn als wij ons openstellen. Inspiratie komt tot ons door te luisteren met ons hart. Door ons hart, ons diepste diep, te openen voor de stilte. Dat is het begin van een nieuw gewaarzijn, een nieuw onhoorbaar geluid.

Podcastserie 'Het gesprek'

Deel 1 - Verandering

Het enige in ons leven dat nooit verandert is dat alles steeds verandert.
Verandering is een basiswet op aarde maar het is wonderlijk dat
veel mensen zich ertegen verzetten als het even kan.
Dan is het vooral: ‘veranderen is voor anderen.’
Maar als je zelf niet wilt meebewegen mét het Leven,
dan wórdt je veranderd dóór het Leven.

Podcastserie 'Het gesprek'

Deel 2 - Waarheid

Ook al hebben we standpunten, of zeg maar ‘waarheden’, die niet overeenkomen met die van een ander, waarom zouden we daar dan zo om moeten strijden?

Waarom het dan niet lukt om ‘het erover eens te zijn dat we het niet eens zijn’

en het daarbij dan te laten. Om ieder zijn ‘eigen-wijsheid’ te gunnen...

Podcastserie 'Het gesprek'

Deel 3 - Weerstand

Weerstand is een uitnodiging tot afscheid nemen en daardoor komt er ruimte – een innerlijke ruimte die op andere wijze gevuld kan worden. In een weerstand zit een vraag van de Ziel verborgen.

Er ligt een ongebruikte mogelijkheid in. Onder weerstand ligt ook een verlangen.

Als we dat begrijpen en aanpakken, dan wordt Weerstand een keerstand.

Podcast serie 'Het hart'

Deel 1 - Een innerlijke ruimte

Ik weet dat ik een hart heb. Het is als een dubbele kamer, altijd in beweging, en ik hoor het. Ik hoor erin de ritme van mijn leven, mijn stiltes en mijn bewegingen, de snelheid waarmee ik beweeg en denk. Ik kan het me voorstellen, een rode en pulserende ruimte....

Podcast serie 'Het hart'

Deel 2 - Op zoek naar het hart van alles

.... Zo was ik al enige tijd aan het denken ovr de vraag: wat is nu het hart van alle dingen? Als mensen een hart hebben, en dieren, en bloemen, en de aarde, en de kosmos ook, dan moest er ook nog een groter hart bestaan, het hart van alles.

Podcast serie 'Het hart'

Deel 3 - Verlangen naar eenheid

In de film ‘Interstellar’, uit 2014, wordt het verhaal verteld van een toekomst waarin de aarde door uitputting nagenoeg onbewoonbaar is geworden voor mensen.
In een dialoog waarin de verdere koers van het ruimteschip moet worden bepaald, staan enkele van de astronauten wat hun opvattingen betreft tegenover elkaar. Een onderdeel van de discussie is de betekenis van het fenomeen liefde.

Podcast serie 'Het hart'

Deel 4 - De kleine plant en de tuin

....Wij zijn als het licht van de kleine plant
en gezamenlijk zijn wij een tuin,
vol bloemen in onze harten.
Waar wij op deze paden gaan
komt broederschap ons tegen,
en lijdt ons naar de reine bron
van liefde en van water.
Zij maakt ons hele wezen nieuw,
en dat van de ganse mensheid.

Innerlijk bron serie

Deel 1  - Leven in eenheid

Eenheid is een concept dat op verschillende manieren begrepen kan worden. Als individu zijn we uniek en dat willen we graag zo houden, maar tegelijkertijd is er een sterke innerlijke drang om ergens bij te horen, om in een groep op te gaan. We willen graag op elkaar lijken, onszelf in elkaar herkennen…

Innerlijk bron serie

Deel 2 - Leven in vrijheid

Een van de grote vragen waar mensen mee geworsteld hebben is: bestaat er vrijheid? Of is alles reeds bepaald? Wordt de mens door een lot voortgedreven? Is er voor ons enige speelruimte: is er een vrije wil? Intuïtief zijn we geneigd te denken dat we inderdaad een vrije wil hebben…

Innerlijk bron serie

Deel 3 - Leven in liefde

In onze momentele situatie komt het erop neer dat we, als we deel willen krijgen aan de liefdekracht, ‘wedergeboren’ dienen te worden uit het ene. De oorspronkelijke, eeuwige ziel in ons is nog onbewust, slapend zou je kunnen zeggen, en kan alleen gewekt worden door de liefde zelf, door de vijfde ether…

Innerlijk bron serie

Deel 4 - Leven in waarheid

Sinds de verlichting weten we dat alle kennis relatief is. Met de opkomst van de wetenschap ontstond het besef dat onze kennis van de werkelijkheid ten dele is en dus onvolkomen. Hoe meer wetenschappelijke ontdekkingen en inzichten er kwamen, hoe scherper het duidelijk werd dat er nog zoveel is dat we niet weten en begrijpen…  

Innerlijk bron serie

Deel 5 - Leven in gerechtigheid

Eenheid is de bron waaruit alles is voortgekomen en waarnaar alles ook weer terug zal keren. Deze eenheid wordt, hoewel eigenlijk onnoembaar, aangeduid met een veelheid van namen, zoals de schepper, de vader-moeder, de onkenbare, Tao of God. Alles houdt de eenheid in zich besloten… 

bottom of page