Noverosa Rosenbrunnen.jpg

Rozenkruis en gnosis, een innerlijke verkenning

Gnosis...

Diep in ons ervaren we een onbestemd weten dat het leven dat wij nu leiden niet volledig is. Ergens voelen we aan, intuïtief, dat er een hogere staat van leven mogelijk is. Als een stille roep, als een aanmoediging, klinkt dit weten in ons.

Wat nu als we deze roep volgen gaan?

Dat kun je gaan verkennen gedurende negen bijeenkomsten in een van de centrumgebouwen van het Gouden Rozenkruis. Deze verkenningen worden ook aangeboden als webinar en als aparte leestekst.

15 september is er een inleidende bijeenkomst om kennis te maken met deze cyclus. 
Na deze eerste bijeenkomst kun je kiezen of je aan de volgende acht bijeenkomsten in de centra wil deelnemen of aan de vier webinars.

Programmaoverzicht van de verkenningen

Kijk voor eventueel afwijkende data bij het centrumgebouw van je keuze.

In de centrumgebouwen van Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Bergen op Zoom wordt onderstaand programma ook 's morgens om 10.00 uur aangeboden op:

18 - 25 september

2 - 9 - 16 - 30 oktober

13 - 20 - 27 november

15 september: Introductie verkenningen

Een algemene inleiding op de acht verkenningen De gnosis is een innerlijk herkennen, een intuïtief weten, dat een proces op gang kan brengen naar een hogere vorm van leven.

 

22 september: De verbinding tussen Rozenkruis en Gnosis 

Gnosis schenkt ons inzicht in het mysterie van het leven. Als we ons openstellen voor haar verhelderend licht, zien we de weg voor ons.

 

29 september: Een onsterfelijk beginsel in de mens

Wij zijn als sterfelijke mensen verbonden met het vergankelijke, aardse leven. Maar via de geestvonk zijn we verbonden met het onvergankelijke leven. 

 

 6 oktober: De innerlijke roep en opdracht van de mens

De opdracht vervullen kan door: liefde die verlossing mogelijk maakt, kennis die een licht op het pad is en daad die het proces naar vrijheid realiseert.

 

13 oktober: Mens en microkosmos

Er is een ander leven dat ons aanraakt en heel dichtbij is, het is om én in ons: het is om ons als microkosmos en in ons alsgeestvonk.

 

27 oktober: Een geopend hart

Een hart dat geopend is voor de gnosis is een stil geworden hart. In zo’n hart kan de roep weerklank vinden.

 

10 november: Nieuw denken

Wil een ziel werkelijk leven, dan heeft zij een veld nodig waarin zij ademen kan en bewustzijn kan verkrijgen.

 

17 november: Realisatie in het hier en nu

In het licht van de gnosis kunnen we door eenpuntige gericht te zijn op ons nieuwe levensdoel, leven zonder strijd en innerlijke harmonie bewaren.

 

24 november: Het pad van transfiguratie

Transfiguratie is een proces van verandering van de aardse naar de goddelijke mens, van de sterfelijke naar de onsterfelijke ziel.

Slotbijeenkomst

De negende bijeenkomst zal begin 2021 plaatsvinden op het conferentiecentrum Renova te Bilthoven en duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Er wordt voor een vegetarische lunch gezorgd.

Kosten

De kosten voor de acht verkenningen in de centra zijn € 50,-. Dit is inclusief een map met alle teksten en de afsluitende dag op Renova.

Voor meer informatie: 023 - 518 61 85 tijdens kantooruren di t/m vrij of stuur je vraag naar: info@rozenkruis.nl

De bijeenkomsten zijn alleen via aanmelding en reservering te bezoeken, conform de richtlijnen van de overheid.

Wil je je aanmelden? Klik hieronder om een centrumgebouw in je omgeving te vinden.