banner_rozentuin.jpg

Webinar

Bezinning met muziek, thema ‘wie ben jezelf?’

Online symposion

Chaos. Vrijheid. Liefde.

Woensdag 9 december 2020, aanvang 20.00 uur 

Webinar over het thema: Wie ben jezelf? Je bent mens, je bent bewustzijn. 

Wie ben jezelf? Je bent mens, je bent bewustzijn. Willen, denken en voelen zijn je vermogens. Wie je werkelijk bent, bewijst zich in je doen en laten. Van doorslaggevend belang zijn je verlangen en je focus, de richting waarin je wilt leven.

Richt je je op zuiverheid, liefde en kracht, dan zal een nieuw magnetisch stelsel vrijheid in je kunnen krijgen.

Allereerst beluisteren we een podcast over het thema, waarbij de tekst afgewisseld wordt met muziek. Aansluitend kunnen hierover via de chat, raise hand en Q&A-functie vragen worden gesteld, waar dan direct op zal worden ingegaan. Dit webinar zal niet worden opgenomen, en is niet na te luisteren op een later tijdstip. Het webinar duurt ongeveer drie kwartier.

Bekijk hier de filmische impressie van het symposion van 31 oktober 2020.

Je ziet en hoort auteur en docent Willemijn Dicke, kunstenaar Job Koelewijn, milieuwetenschapper Piet Lens, componist en dirigent Merlijn Twaalfhoven, karatedocent Frans Baggen en de Koninklijke Biltse Harmonie onder leiding van Peter Kleine Schaars. De online-uitzending wordt een feestelijke onderdompeling in verhalen en muziek van bevlogen mensen.

Webinar

Rozenkruis en gnosis, een innerlijke verkenning

Voor elk webinar Rozenkruis en Gnosis kun je een inleidende tekst, twee hoofdstukken per keer, als voorbereiding lezen. Deze kan gevonden worden onderaan deze pagina. Deze teksten zijn een verkorte versie van de teksten van de fysieke bijeenkomsten. Tijdens de webinars gaan we dieper in op de teksten. Via de chat- en Q&A-functie kunnen vragen worden gesteld, waar dan - zo mogelijk - direct op zal worden ingegaan. 

 

De webinars duren ongeveer drie kwartier.

Deelname

Als je deel wil nemen aan de webinars, kun je de link aanklikken vlak voor de start van het webinar. Je kunt anoniem deelnemen aan de webinars. Alleen de mensen van het webinar-team zelf zijn zichtbaar.

De webinars kunnen afzonderlijk worden gevolgd en deelname is gratis.

Voor meer informatie: 023-5186185 tijdens kantooruren di t/m vrij of stuur je vraag naar: info@rozenkruis.nl

Programmaoverzicht webinars

15 september 2020, 20.00 uur webinar 1 

Introductie verkenningen: Een algemene inleiding op de acht verkenningen.

29 september 2020, 20.00 uur webinar 2  

Verkenning 1: De verbinding tussen Rozenkruis en gnosis 

Verkenning 2: Het onsterfelijke in de mens

​13 oktober 2020, 20.00 uur webinar 3  

Verkenning 3: de innerlijke roep en opdracht van de mens

Verkenning 4: mens en microkosmos

10 november 2020, 20.00 uur webinar 4  (log 5 min van tevoren in)

Verkenning 5: een geopend hart 

Verkenning 6: nieuw denken

24 november 2020, 20.00 uur webinar 5  (log 5 min van tevoren in)

Verkenning 7: realisatie in het hier en nu

Verkenning 8: het pad van transfiguratie

De gnosis is een innerlijk herkennen, een intuïtief weten, dat een proces op gang kan brengen naar een hogere vorm van leven.

Introductie

verkenningen

1

De verbinding
tussen Rozenkruis en Gnosis

Gnosis schenkt ons inzicht in het mysterie van het leven. Als we ons openstellen voor haar verhelderend licht, zien we de weg voor ons.

Wij zijn als sterfelijke mensen verbonden met het vergankelijke, aardse leven. Maar via de geestvonk zijn we verbonden met het onvergankelijke leven. 

Een onsterfelijk beginsel in de mens

2

innerlijke-roep.jpg

De opdracht vervullen kan door: liefde die verlossing mogelijk maakt, kennis die een licht op het pad is en daad die het proces naar vrijheid realiseert.

De innerlijke roep en opdracht van de mens

3

Mens en

microkosmos

Er is een ander leven dat ons aanraakt en heel dichtbij is, het is om én in ons: het is om ons als microkosmos en in ons als geestvonk.

4

Een hart dat geopend is voor de gnosis is een stil geworden hart. In zo’n hart kan de roep weerklank vinden.

Een geopend hart

5

Wil een ziel werkelijk leven, dan heeft zij een veld nodig waarin zij ademen kan en bewustzijn kan verkrijgen.

Nieuw

denken

Himalaya

6

realisatie.png

Realisatie in het hier

en nu

In het licht van de gnosis kunnen we door eenpuntige gericht te zijn op ons nieuwe levensdoel, leven zonder strijd en innerlijke harmonie bewaren.

7

Transfiguratie is een proces van verandering van de aardse naar de goddelijke mens, van de sterfelijke naar de onsterfelijke ziel.

Het pad van

transfiguratie

Gouden bladeren

8

Contact

Lectorium Rosicrucianum

Bakenessergracht 11

2011 JS Haarlem

T (023) 518 61 85

info@rozenkruis.nl

  • Facebook - White Circle

Copyright © 2020 - Lectorium Rosicrucianum - Internationale School van het Gouden Rozenkruis