banner_rozentuin.jpg

Webinars

In het midden zijn alle beelden

Webinar cyclus

Webinar bezinning en gesprek

'In het midden zijn alle beelden'

Aanstaande uitzending:

26 mei, 20.00 uur

Iedere geestelijk ontwikkeling begint in het hart. In het hart, letterlijk en figuurlijk het centrum van je wezen, kan de geest ‘ontvonken’, kunnen geestelijke krachten binnenkomen. Het hart is, als het ware, de poort waardoor geestelijke energie in het bloed kan stromen. Energie die de beelden van een nieuw menszijn – als kracht en inspiratie – in zich meedragen.

 

In de Chinese wijsheid van de Daodejing, omschrijft Lao Tse het zo: In het midden zijn alle beelden. In de Egyptische wijsheidsleer spreekt Hermes van de ogen van het hart en van het hart als venster op de eeuwigheid.

 

Bekijk hier de video van de bezinning "In het midden zijn alle beelden" 

Webinar 2 van 3: 26 mei om 20.00 uur.

 

 

Webinar 3 van 3: 16 juni om 20.00 uur.

Webinar cyclus

'Leven in eenheid, vrijheid en liefde'

Aanstaande uitzending:

14 april, 20.00 uur

Elk mens zoekt een gevoel van eenheid. Elk mens wil vrij zijn. Elk mens verlangt naar liefde. Diep in je zelf spreekt dat verlangen om in eenheid, vrijheid en liefde te leven. Maar hoe is dat mogelijk? Ben je niet te zeer op je zelf gericht om eenheid te ervaren? En begrensd door je eigen mogelijkheden om vrij te zijn? En wat is liefde als het zich beperkt tot een kleine groep? En nog een vraag: waar vind je deze waarden: buiten jezelf of vooral ook in jezelf?

Hoe kom je tot die diepe kern in je waar eenheid, vrijheid en liefde ervaren wordt? Hoe kom je tot een spiritueel ontwaken, een innerlijk groeien en vernieuwen?

Dat willen we onderzoeken in een vijftal webinars.

Webinar 1: Eenheid

De data en thema’s van de komende webinars zijn:

Woensdag 14 april om 20.00 uur, thema vrijheid

Woensdag 28 april om 20.00 uur, thema liefde

Woensdag 19 mei om 20.00 uur, thema waarheid

Woensdag 2 juni om 20.00 uur, thema gerechtigheid

Webinar / podcastreeks

'Mysteriën van de Pistis Sophia'

Wat gaat er om in de menselijk ziel?

Wat is eigen, aangeboren en door het lot bepaald?

Welke krachten willen de mens boven deze natuurgeboren bewustzijnstaat uittillen en hoe gaat dat in zijn werk?

In het webinar / podcastprogramma "Mysteriën van de Pistis Sophia" gaan we met alles wat het Evangelie van de Pistis Sophia biedt, op zoek naar hoe we zuiver waar kunnen nemen vanuit het diepst van ons wezen.

 

In de maanden januari, februari en maart 2021 besteedt Pentagram boekwinkel/Spirituele teksten in samenwerking met het Gouden Rozenkruis online extra aandacht aan het Evangelie van de Pistis Sophia. Dat is een diepzinnig geschrift uit de oudheid met een wijsheid die ook voor nu bijzonder belangrijk is. Op de zondagmiddagen 17 januari en 28 maart 2021 verzorgt John van den Berg vanaf 15.30 uur een webinar. Deelname is gratis. Naast de twee webinars wordt het nieuwe 9-delige online-programma ‘Mysteriën van de Pistis Sophia’ als podcasts aangeboden op deze website. 

9 podcasts: lessen over de Mysteriën van de Pistis Sophia:

Podcast 1 van 9: de context verhelderen

Podcast 2 van 9: de dialoog voeren

Podcast 3 van 9: de mysteriën benaderen

Podcast 5 van 9: posities bepalen en innemen

Podcast 6 van 9: kosmische ordeningen doorgronden

Podcast 7 van 9: het astrale vuur beheersen

Podcast 8 van 9: berouw betonen

Podcast 9 van 9: dienstbaar zijn aan het Licht

Webinar 2: 

28-03 Pistis Sophia: waakzaamheid en verbondenheid, zondag 15.30 uur

Podcast 4 van 9: personages leren kennen en herkennen

PROGRAMMA


Webinar 1: Pistis Sophia: inwijding en bevrijding.

Contact

Lectorium Rosicrucianum

Bakenessergracht 11

2011 JS Haarlem

T (023) 518 61 85

info@rozenkruis.nl

  • Facebook - White Circle

Copyright © 2020 - Lectorium Rosicrucianum - Internationale School van het Gouden Rozenkruis