banner_rozentuin.jpg

Webinars

Wat is geluk BZB juni, liggend zonder te

bezinning en gesprek

Webinar cyclus

Webinar bezinning en gesprek

'Wat is geluk?'

Werkelijke harmonie komt uit een andere wereld, vanuit een ander vibratieniveau.

Wat is geluk? Is het geluk bezitten wanneer iets meevalt? En is pech hebben dan een vorm van verlies? Geluk is een heel diepe, aangeboren innerlijke drang: want is niet iedereen op zoek naar geluk? Ken je dat gevoel dat er iets in jezelf is dat je zegt dat het toch anders moet kunnen? In dit webinar willen we naar bakens zoeken die als gids kunnen dienen op de weg naar binnen. Daar is een bron die op zichzelf al geluk brengt, omdat zij ‘Eenheid’ in zich besloten houdt.

Ontsteek de lamp van de Liefde met je leven! Tagore

Hieronder vind je de webinar cyclus getiteld: "In het midden zijn alle beelden".

Bezinning: In het midden zijn alle beelden.

Webinar: In het midden zijn alle beelden

Bezinning: Rumi's vier stadia op het pad.

Webinar: Rumi's vier stadia op het pad.

Webinar: Wat is geluk?

IB_edited.jpg

Webinar cyclus

'Leven in eenheid, vrijheid en liefde'

Elk mens zoekt een gevoel van eenheid. Elk mens wil vrij zijn. Elk mens verlangt naar liefde. Diep in je zelf spreekt dat verlangen om in eenheid, vrijheid en liefde te leven. Maar hoe is dat mogelijk? Ben je niet te zeer op je zelf gericht om eenheid te ervaren? En begrensd door je eigen mogelijkheden om vrij te zijn? En wat is liefde als het zich beperkt tot een kleine groep? En nog een vraag: waar vind je deze waarden: buiten jezelf of vooral ook in jezelf?

Hoe kom je tot die diepe kern in je waar eenheid, vrijheid en liefde ervaren wordt? Hoe kom je tot een spiritueel ontwaken, een innerlijk groeien en vernieuwen?

Dat willen we onderzoeken in een vijftal webinars.

Webinar 1: Eenheid

Webinar 2: Vrijheid

Webinar 3: Liefde

Webinar 4: Waarheid

Webinar 5: Gerechtigheid

Banner Pistis Sophia.jpg

Webinar / podcastreeks

'Mysteriën van de Pistis Sophia'

Wat gaat er om in de menselijk ziel?

Wat is eigen, aangeboren en door het lot bepaald?

Welke krachten willen de mens boven deze natuurgeboren bewustzijnstaat uittillen en hoe gaat dat in zijn werk?

In het webinar / podcastprogramma "Mysteriën van de Pistis Sophia" gaan we met alles wat het Evangelie van de Pistis Sophia biedt, op zoek naar hoe we zuiver waar kunnen nemen vanuit het diepst van ons wezen.

 

Webinar 2: Pistis Sophia: waakzaamheid en verbondenheid

9 podcasts: lessen over de Mysteriën van de Pistis Sophia:

Podcast 1 van 9: de context verhelderen

Podcast 2 van 9: de dialoog voeren

Podcast 3 van 9: de mysteriën benaderen

Podcast 4 van 9: personages leren kennen en herkennen

Podcast 5 van 9: posities bepalen en innemen

Podcast 6 van 9: kosmische ordeningen doorgronden

Podcast 7 van 9: het astrale vuur beheersen

Podcast 8 van 9: berouw betonen

Podcast 9 van 9: dienstbaar zijn aan het Licht

PROGRAMMA


Webinar 1: Pistis Sophia: inwijding en bevrijding.