ACTIVITEITEN IN IEDER GEVAL TOT 1 MEI AFGELAST

In navolging van de aanbevelingen van de overheid hebben de landsbesturen van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis in Nederland en België besloten dat alle geplande oriëntatie-activiteiten - die waren of nog steeds staan aangekondigd op rozenkruis.nl, rozenkruis.be en spiritueleteksten.nl - geen doorgang zullen vinden.
Daarbij gaat het om alle lezingen, symposia, verkenningen, cursusbijeenkomsten en bezinningsbijeenkomsten. 
De abonnees van onze nieuwsbrieven krijgen bericht wanneer er weer activiteiten zijn waaraan u kunt deelnemen.

Zoals u waarschijnlijk weet zijn er naast de oriëntatieactiviteiten op locatie nog andere mogelijkheden om u te oriënteren op het Rozenkruis van deze tijd. Wij wijzen u in dit verband graag op drie mogelijkheden: e-learning, het boek 'Geroepen door het wereldhart' en 'Online Engelstalige verkenningen op zondagavond'.

Om onze audio en video te kunnen bekijken moet u al onze cookies accepteren. Klik om je cookie instellingen aan te passen.;

14 Bewustzijn

In deze bezinning willen wij met u spreken over het bewustzijn van de persoonlijkheiden het bewustzijn van de Goddelijke Zielenkern in het hart. Bewustzijn is leven. Alles wat leeft heeft bewustzijn. Leven en bewustzijn bepalen elkaar.

Lees meer ...
Om onze audio en video te kunnen bekijken moet u al onze cookies accepteren. Klik om je cookie instellingen aan te passen.;

11 De innerlijke Christus

Het feit dat u naar  deze site toe gekomen bent, kan er op wijzen, dat u de stilte zoekt. Wellicht wilt in de rust van deze ruimte, tijd nemen om de waarden en verborgenheden van het leven te overdenken.Het kan zijn dat u  bewogen wordt door het wonder van het leven,de ademende, denkende mens, en dat u verwacht dat er iets waardevols aan uw leven ten grondslag ligt.

Lees meer ...
Om onze audio en video te kunnen bekijken moet u al onze cookies accepteren. Klik om je cookie instellingen aan te passen.;

10 Identiteit

Deze keer willen wij de verwerkelijking van onze ware identiteit, aan de hand van het gedachtegoed van de wijsgeer Lau Tze, als uitgangspunt voor onze bezinning nemen.

Lees meer ...
Om onze audio en video te kunnen bekijken moet u al onze cookies accepteren. Klik om je cookie instellingen aan te passen.;

9 De innerlijke beleving van de jaarfeesten

Reeds vele miljoenen jaren gaat de mensheid door  diepe ervaringen heen, teneinde opníeuw een reis te kunnen aanvangen. Het uiteindelijke doel van dié  reis is, de terugkeer tot het goddelijke geestveld, dat is het oorspronkelijke levensveld van de mens. Reeds miljoenen jaren wordt  vanuit dit geestveld gepoogd, de mensheid te bewegen haar hoge roeping te vervullen, namelijk: het bewerkstelligen van transfiguratie die het levensstelsel geschikt  maakt voor opname in het goddelijke geestveld. De mogelijkheid daartoe is organisch in elk mens aanwezig. Om dit te kunnen begrijpen dienen wij te beseffen, dat het universum één geheel vormt, waarbinnen alles met elkaar samenhangt....

Lees meer ...
Om onze audio en video te kunnen bekijken moet u al onze cookies accepteren. Klik om je cookie instellingen aan te passen.;

8 De vrede die alle verstand te boven gaat

Goed vinden we over het algemeen genomen wat voor ons prettig en aangenaam is of wat met ons levensinzicht overeenstemt. En het tegenovergestelde achten we dan kwaad. Het is daarom ook volkomen logisch dat er omtrent dit punt hier op aarde een chaotische toestand is ontstaan. Er bestaan in dit levensveld namelijk geen werkelijk goede mensen. Net zomin als het Goede, het Alleen-Goede, in ons levensveld kan worden aangetroffen. Het Goede is voor ons, aardgeborenen, een onkenbare realiteit. Het is echter wél de opdracht der mensheid te trachten haar problemen zo goed mogelijk op te lossen met de aardse fenomenen goed en kwaad. Hermes Trismegistos zegt  over onze worsteling met goed en kwaad: “ Zó is het gesteld met de menselijke goedheid en de menselijke schoonheid. En wij kunnen ze noch ontvluchten, noch haten; want het bezwaarlijkste van alles is dat we ze nodig hebben en zonder deze niet kunnen leven.”

Lees meer ...

E-learning oriëntatie cursus

Je kunt je vrijblijvend oriënteren op de leer van het Gouden Rozenkruis via ons e-learning programma.

Aanmelden en starten of lees meer