Welkom op de homepage van het Rozenkruis.

De geplande en eerder aangekondigde oriëntatieactiviteiten op locatie zullen voorlopig geen doorgang vinden. De abonnees op onze nieuwsbrieven krijgen bericht wanneer er weer activiteiten zijn in de centra.
In september hopen we weer activiteiten te kunnen organiseren, wellicht op beperkte schaal.

Wel zijn er nu een aantal online activiteiten georganiseerd:

TAO en gnosis, de wijsheid van het midden

De eeuwige Tao kan niet in woorden worden uitgedrukt.
De eeuwige naam kan niet worden genoemd

Zo begint het boek (in de vertaling van Kristoffer Schipper) van Laozi, beter bekend als de Daodejing of het Boek van de Tao en zijn innerlijke kracht. Net als de oude Chinese wijze Laozi gaan ook wij, Rozenkruisers, ervan uit dat er een universele wijsheid bestaat waarvan de essentie onnoembaar is. Toch zijn er in alle tijden steeds pogingen gedaan om ons iets van die wijsheid te laten proeven. Steevast wordt er dan verwezen naar de innerlijke bron in het eigen hart.

Rond dit thema zijn dit voorjaar - vijf weken lang - webinars georganiseerd. Bij deze vijf webinars zijn gratis te downloaden inleidingen geplaatst, die nog een tijd te lezen/downloaden zullen zijn op deze website.

We willen iedereen die deelgenomen heeft aan het webinar Tao en Gnosis heel hartelijk danken voor hun interesse en inbreng.

Hoofdstuk 1 TAO
De Daodejing van de Chinese wijze Lao Zi is wereldwijd bekend. Het is het basisboek van het Taoïsme. Het is naast de Bijbel het meest vertaalde boek ter wereld. De Daodejing gaat over Tao en over de kracht die van Tao uitstraalt: de Teh.

Klik hier om de volledige tekst (.pdf) van hoofdstuk 1 te downloaden of te lezen.

Hoofdstuk 2 Tijd en tijdloosheid
In Tao ligt alles besloten maar in nog niet geopenbaarde staat. Van Tao uit wordt alles tot leven gewekt, alles op zijn eigen tijd. Dit geldt ook voor ons universum.Wanneer wij proberen om ons iets voor te stellen dat er al was vóór het bestaan daarvan, dan denken we al gauw aan nóg meer tijd en nóg meer ruimte. Dit kan niet anders omdat we zelf deel uitmaken van de wereld van tijd en van ruimte.

Klik hier om de volledige tekst (.pdf) van hoofdstuk 2 te downloaden of te lezen.

Hoofdstuk 3 De dualiteit
Wie op een heldere nacht naar de sterrenhemel kijkt en beseft hoe immens groot het heelal is, met daarin miljarden sterrenstelsels, wordt zich bewust van zijn eigen nietigheid. Wij zijn onlosmakelijk verbonden met een universum dat ons aan alle kanten omringt en ons lichaam bestaat uit sterrenstof, maar toch stellen wij in verwondering vragen naar het waarom en het hoe van ons bestaan

Klik hier om de volledige tekst (.pdf) van hoofdstuk 3 te downloaden of te lezen.

Hoofdstuk 4 Doen en niet-doen
Er is in de kosmos een voortdurend streven naar harmonie. Steeds echter wanneer er een evenwicht is bereikt, blijkt dit tijdelijk te zijn en doet zich een nieuwe situatie voor welke tegengesteld is aan de eerdere.

Klik hier om volledige tekst (.pdf) van hoofdstuk 4 te downloaden of te lezen.

Hoofdstuk 5 Terug naar Tao
Om een goed inzicht te krijgen in de grote kosmische wetten en hun betekenis voor ons persoonlijke leven, herhalen we nog eens het proces van het tot leven wekken van ons universum, zoals beschreven in de taoïstische geschriften.

Klik hier om volledige tekst (.pdf) van hoofdstuk 5 te downloaden of te lezen.
Klik hier om de zoomsessie van hoofdstuk 5 terug te kijken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gevangen in ons denken, hoe kunnen we ons bevrijden

Bezinning met muziek

Gedachten zijn scheppingen van het menselijke denkvermogen. Ze lijken zich vaak te gedragen alsof het zelfstandige wezens zijn en vragen steeds om voeding, namelijk onze aandacht. Soms zijn we er ons een tijdje onbewust van, maar vroeg of laat komen ze onverwacht weer terug. Zo bewegen onze gedachten zich in een kringloop van steeds dezelfde gedachten. We komen er niet los van.Deze bezinning gaat dieper in op hoe we ons vrij kunnen maken van deze kringloop.

Als je deze bezinning wilt beluisteren, kun je op deze link klikken

Verder willen we je graag wijzen op drie andere mogelijkheden om je te oriënteren op het Rozenkruis van deze tijd, namelijk  e-learning, het boek 'Geroepen door het wereldhart' en de audio-bezinningen die te beluisteren zijn. En niet te vergeten de website spirituele teksten.

Als je op de hoogte gehouden wilt worden van andere, komende (online) activiteiten, dan kun je daarvoor je gegevens invullen in de rechterkolom van deze pagina.

E-learning oriëntatie cursus

Je kunt je vrijblijvend oriënteren op de leer van het Gouden Rozenkruis via ons e-learning programma.

Aanmelden en starten of lees meer