Wat is geluk?
Over een zoektocht naar bakens in ons leven.

Webinar cyclus

bezinning en gesprek
30 juni om 20.00 uur

nieuw boek

Plaatsen waar de geest waait

'Plaatsen waar de geest waait' is geen boek dat de geschiedenis van het katharisme behandelt, zoals die elders uiterst kundig wordt beschreven; wel het verhaal van een mens met een kathaarse ziel. De mens is Antoine Jules Gadal (1877-1962).

God is een Kracht, een Geest van Liefde - en wie geestelijk vrij is, herkent die subtiele atmosfeer, dezelfde als die waarin de dalen en de berghellingen van Foix tot de Couserans, van Andorra tot Mas d'Azil zich koesteren en hun bewoners zich verheugen.
Ook dit boek baadt in die sfeer, en ontleent er zijn rechtvaardiging aan. Het dankt die aan leven en werk van Antoine Gadal, een zoon van de Sabarthez, een mens vervuld van een
ideaal.

1272%20Plaatsen%20waar%20de%20geest%20wa

Expositie
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het centrumgebouw Bergen op Zoom.
17 en 24 juni

Rozenkruisers staan in een oeroude traditie van kennis over God, kosmos en mens.
Kennis die al heel lang aanwezig is en die ons bijvoorbeeld tegemoet straalt in de rijke
symbolen in het oude Egypte, de Veda’s en de leer van de Boeddha in India, het
Taoïsme in China. En ook in de Bijbel en andere vroeg Christelijke geschriften en het
denken van Pythagoras en Plato bij de Grieken.
De centrale gedachte is dat de mens
in diepste wezen een beelddrager van het goddelijke is, in wezen iets oneindig
groots. Het Ene of het goddelijke is de levensbron waar alles uit voortkomt, die alles
omvat houdt en waar alles uiteindelijk naar terugkeert. 
De expositie geeft een beeld over het gedachtegoed van het Rozenkruis, het ontstaan
van het centrumgebouw en de verbouwingen en de activiteiten die in het centrum
hebben plaats gevonden.

Wat is het Rozenkruis?

Wie zijn wij?

Wij zijn een internationale groep van circa 20.000 mensen die hun leven bewust inrichten naar waarden uit de universele wijsheid. Rozenkruisers gaan ervan uit dat het innerlijke leven meer is dan gedachten en gevoelens. Misschien ken je de ervaring van een diepe innerlijke stilte, een stilte die van binnenuit uitvloeit en je hele zijn voor een moment vervult. In die stilte spreekt plotseling iets anders in je.

Rozenkruisers zeggen dat deze stem, ook wel de stem van de stilte genoemd, voortkomt uit het geestelijke beginsel in een mens, de onsterfelijke ziel, poëtisch omschreven als de rozenknop. Over het algemeen zijn we in de drukte van het alledaagse leven ons van deze stem niet bewust. Totdat de rozenknop op een stil, onbewaakt ogenblik getroffen wordt door het licht of de liefde van de Ene, dan antwoordt zij onmiddellijk. Dat moment zien we als het beginpunt van het rozenkruispad.

 
Verdieping

Verdiep je in het gnostieke gedachtegoed van het Rozenkruis.

De E-learning biedt een essay van vijf hoofdstukken over Tao en Gnosis

Liever luisteren dan lezen?

Ga naar de podcasts met diverse onderwerpen.

RKP-roos met afgeronde hoeken_RGB_300dpi

Uitgaven van de Rozekruis Pers

LOGON Magazine

LOGON richt zich tot mensen die fundamentele vragen stellen aan hun leven. Zij voelen zich gegrepen door ‘iets’ dat hun de ogen opent en ze laat herkennen dat er, voorbij dagelijks geluk en problemen, nog iets anders moet zijn. Als vanaf een bergtop werpt LOGON een nieuwe blik op de ontwikkeling van de mens en het doen en laten van de maatschappij in de 21ste eeuw, dat zichtbaar wordt in religie, kunst en wetenschap.
We hopen dat LOGON iets aan uw leven kan toevoegen, u zal inspireren om nieuwe vragen te stellen en uw zoektocht naar antwoorden vleugels kan geven

Het thema van dit nummer is WERKELIJKHEID.

Leestafel

Hier vind je een selectie van artikelen die de gnostieke leer en weg van diverse kanten belichten. Je kunt de artikelen verplaatsen.

Klik op een afbeelding om het artikel te openen.

cover_roos-in-de-woestijn
cover_verkenningen-naar-de-aard
cover_richt-je-hart-op-het-licht
Longing for Freedom
cover_meester-van-de-steen
cover_tao
LOGON artikel licht en vriendschap
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten.